Čo je horšie - odmietnutie alebo žiadna odpoveď?

11.10.2017 22:25

Kto sa už niekedy uchádzal dlho a bezvýsledne o nejaké pracovné miesto, ten pozná veľmi dobre túto situáciu.

Taký človek vtedy  posielal veľký počet  žiadostí o miesto, v ktorých sa prezentoval v čo najlepšom svetle ako odborník, ale aj po ľudskej stránke. Pre psychológa sa tu hneď vynára otázka:

Čo je pre ľudí v takej situácii horšie a deprimujúcejšie - nedostať vôbec žiadnu odpoveď, alebo dostať odpoveď, ale len vo forme zdvorilého odmietnutia?

Z pohľadu psychoanalytika bude odpoveď vyzerať nasledovne:

Človek je vo svojej vnútornej podstate predovšetkým sociálna bytosť. A táto bytosť požaduje veľmi naliehavo, aby ju okolie, to znamená iné bytosti, vnímali a brali na vedomie.

Preto nič nie je horšie a deprimujúcejšie fakticky pre každého človeka, ako to, keď ho niekto ignoruje a mu nevenuje ani len najmenšiu pozornosť. Preto ho menej bolí to, keď dostane hoci aj negatívnu reakciu, ako vôbec nijakú, čo znamená ignorovanie jeho osoby tak, akoby vôbec ani len neexistovala.