Čo by sa stalo, keby Zem prestala rotovať? Hypotetická fyzika

13.03.2020 22:59

Najvyššou rotačnou rýchlosťou sa pohybuje ten, kto je na zemskom rovníku. Jeho rýchlosť je približne 1670 kilometrov za hodinu. Smerom k zemským pólom sa táto rýchlosť postupne znižuje, až napokon na nich je rovná nule.

Kto si myslí, že Zem rotuje okolo svojej osi konštantnou rýchlosťou, tak sa mýli.

Zem každoročne v zime rotuje o niečo rýchlejšie ako v lete. A v každom novom lete sa jej rotačná rýchlosť vráti na pôvodnú hodnotu.

Dôvod, prečo tomu tak je, ten je skutočne prekvapujúci a veľmi neobyčajný – tu poviem len toľko, že súvisí s listami stromov na severnej polguli.

Kto žije v strednej Európe, ten sa pohybuje takmer nadzvukovou rýchlosťou. Ak by sa Zem v rotovaní okolo svojej osi okamžite zastavila, tak by sa všetko čo je na nej, ale aj ona sama, pohybovalo silou zotrvačnosti smerom na východ. Aj vzduch atmosféry by sa pohyboval zotrvačnosťou na východ, aby sa potom za niekoľko sekúnd z neho stali najdivokejšie orkány, neporovnateľne silnejšie, ako ich na Zemi zažívame. A vzduch by sa pritom vzájomným trením tak veľmi zohrial, že by sa zapálil a začal horieť.

Následne by pri nehybnej Zemi zažívala hypotetická bytosť, ktorá by ju pozorovala,  už len jeden východ slnka každý rok. Šesť mesiacov by trval jeden deň  a ten by bol doslova pekelne horúci a šesť mesiacov by trvala nesmierne ľadová noc.