Cliodynamika - prichádzajú katastrofické explózie násilia v určitých cykloch?

01.04.2015 12:52

Zakladateľom nového vedného odboru, cliodynamiky, je biológ a historik, Američan Peter, Turchin. Cliodynamika je veda, ktorá skúma pomocou matematických metód  isté historické súvislosti, z ktorých je možné predpovedať isté kľúčové momenty a situácie, ktoré ľudstvo v budúcnosti očakávajú.

Turchin preskúmal obrovské množstvo údajov a záznamov z histórie USA pomocou štatistických metód a objavil, že obrovské vlny - pomenujme ich cunami - násilia otriasli Spojnými štátmi približne každých 50 rokov. Bude cliodynamika schopná robiť nám predpovede budúcnosti, čo sa týka prepuknutia katastrofických vĺn násilia?

Američan Turchin, rodený Rus, profesor americkej University of Connectitut, je o tom presvedčený. Clio je starogrécka múza histórie a Turchin ju symbolicky spája s matematikou. Turchin poníma dejiny ako prírodné vedy a chce dosiahnuť, aby sa história stala vedou, ktorú možno analyticky determinovať, a tak určovať prognózy. Nezaujímajú ho detaily z histórie, ale hľadá zákony, podľa ktorých sa dejiny vyvíjajú a tvoria.

Základné otázky, ktorá sú fundamentom novej vedy znejú: Ako vznikajú impériá? Prečo sa rozpadajú? Čo spôsobuje rast obyvateľstva? Ako vzniká rast ekonomiky? Ako získavajú náboženstvá vplyv a ako ho strácajú? Čo spôsobuje narastanie nedorozumení a nebezpečných napätí v spoločností?

Tri cunami násilia otriasli Amerikou podľa výpočtov profesora Turchina v posledných 150 rokov. Udialo sa tak v rokoch 1870, 1920 a 1970. Po vojne Juh proti Severu v rokoch 1861 až 1865 prišlo v USA k rasistickým nepokojom, ktoré dosiahli svoj vrchol v roku 1870. Veľká katastrófa násilia hrozila v USA v roku 1920, keď prišlo k viacerým povstaniam a vzburám robotníkov, rasistov a antikomunistov. Niečo podobné sa v USA odhralo aj v roku 1970 . Vtedy bolo spúšťacím impulzom nepokojov zavraždenie Martina Luthera Kinga a vojna Američanov vo Vietname.

Každé z týchto troch cunami násilia viedlo k spoločenským zmenám, ktoré trvali okolo 15 rokov. Po nich prišla fáza relatívneho pokoja, ktorá trvala tak dlho, pokiaľ v spoločnosti existovala živá a silná spomienka  na zrážky a krviprelievanie. Potom sa pomaly opäť začal šíriť nepokoj a nespokojnosť, až prišlo k novej vlne násilia.

Podľa Turchina príde k novému cunami násilia niekedy okolo roku 2020. Zatiaľ neexistujú nijaké dôvody na to, aby sme mohli dúfať, že budúcnosť bude prebiehať v pokoji, harmónii a vzájomnom rešpekte. To by bolo možné len vtedy, keby existoval svet bez zbraní. To je ale v súčasnom patriarchálnom systéme, ktorý vládne už tisícročia, len zbožnou utópiou. Pôdu pre novú krízu v USA podmieňujú viacré faktory.

Je to extrémne narastajúci rozdiel medzi superbohatými a chudobnými, Ďalej je to čoraz silnejšia kontrola štátom. Dôležitým faktorom, ktorý spôsobuje sociálne nepokoje, je rastúca nespokojnosť elity vzdelancov; čoraz väčší počet príslušníkov tejto elity konkuruje o relatívne nízke číslo vplyvných pozícií v ekonomike a politike.

Peter Turchin nevidí v sebe nijakého moderného proroka, ktorý dokáže predpovedať budúcnosť. Ide mu o to, aby sme sa naučili rozumieť, prečo dochádza k zmenám v spoločenských sytémoch, čo by nám umožnilo nerobiť v budúcnosti veľké chyby, ktoré môžu rozbiť, prípadne celkom zničiť spoločnosť. Faktom ostáva, že v situácii, v akej sa naša spoločnosť nachádza, nie sme bezpodmienenčne schopní kontrolovať priebeh udalostí, aj keď rozumieme súvislosti, ktoré vedú k nebezpečným a či dokonca katastrofickým stupňom spoločenského vyvoja.