Citáty múdrosti - Roman Bednár

13.05.2014 12:11

"Nenávisť z našich sŕdc sa vytratí až vtedy, keď sa pre človeka stane najvyššou a najposvätnejšou bytosťou ČLOVEK."

                                                                                                                                                                                                                                                                              Roman Bednár