Citáty múdrosti - Roman Bednár

19.12.2014 12:21

"Bohatstvo poznania je neporovnateľne cennejšie ako každé, akokoľvek veľké materiálne bohatstvo."


                                                                                                                                                                       Roman Bednár