Citáty múdrosti - Lao-tse 6. st. p. n. l.

27.03.2014 11:01

"Ak sme naozaj milovaní, tak to nás robí silnými,

 ak dokážeme milovať, tak to nás robí odvážnymi" 

                                                           

                                                                                               Lao-tse, čínsky filozof