Citáty múdrosti - Averroes

29.03.2014 00:04

Je to citát od môjho obľúbeného španielsko-arabského filozofa, ktorý žil v rokoch 1128 - 1198

a uvádzam ho aj v jeho reči, v španielčine:

 

"Cuatro cosas no pueden ser escondidas largo tiempo:

la ciencia, la estupidez,

la riqueza y la pobreza."

 

"Štyri veci nemožno ukryť dlhšiu dobu:

múdrosť, hlúposť,

bohatstvo a chudobu."