Citáty múdrosti - Albert Einstein

10.10.2014 00:29

Albert Einstein, 1879 -1955,  fyzik, 

dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny za špeciálnu teóriu relativity a za všeobecnú teóriu relativity.

 

"Wer seinen eigenen Sachen untreu wird, kann nicht erwarten, dass ihn andere achten."

"Kto zradí svoje vlastné presvedčenie, nemôže očakávať rešpekt od iných."