Čína zavádza digitálne bodovanie každého občana. Zistia sa tak dobrí a zlí

03.03.2018 23:39

Budú v tomto nasledovať Čínu aj iné štáty s veľkým počtom obyvateľov? Je to veľmi pravdepodobné. Štátna moc bude mať postupne čoraz väčšiu kontrolu nad každým občanom.

V celej Číne má byť do roku 2020 zavedené pre každého občana digitálne bodové konto, na základe ktorého budú oddelené „plevy“ od „zrna“, teda zlí občania od dobrých.

Už dnes s tým veľká časť Číňanov súhlasí. Čínska vláda je presvedčená, že zavedením tohto konta podstatne klesne kriminalita a zvýši sa sociálne cítenie ľudí a zveľadia sa ďalšie dobré vlastnosti ako usilovnosť a zodpovednosť.

Hranica, na ktorej sa bude deliť dobro od zla bola stanovená na 1000 bodov. Kto ju dosiahne, ten patrí do kategórie dobrých.

Body budú občania dostávať za rôzne aktivity, ktoré dobrovoľne vykonajú v prospech spoločnosti, za dobrú a svedomitú prácu v zamestnaní, a za ďalšie činnosti, ktoré sú presne definované.

Body z konta sa budú sťahovať tým, ktorí sa budú dopúšťať rôznych priestupkov vo verejnosti (o ktoré ide, to je tiež presne zadefinované), prípadne trestných činov a činov, ktorými poškodia iných ľudí.

Kto dosiahne 1000 bodov na svojom digitálnom konnte, tomu bude štát poskytovať rôzne výhody, ktoré budú ostatným odopreté.

1000 bodový občan napríklad dostane bez problému potrebný kredit v banke.

V mestách Číny, kde tento systém už funguje, občania samozrejme poznajú všetky výhody, na ktoré majú právo, ak dosiahnu hranicu tisíc bodov.

Čína je presvedčená, že touto metódou sa bude zvyšovať počet dobrých a znižovať počet zlých.

Mestské zastupiteľstvá miest, kde systém je už zavedený, to potvrdzujú.