Chudoba narastá nielen v rozvojových krajinách, ale aj v Nemecku

04.06.2014 00:13

Takmer jedna miliarda ľudí v rozvojových krajinách sa musí uspokojiť s denným zárobkom, ktorý nepresahuje 1,46 eur. V budúcich piatich rokoch sa ich situácia ešte zhorší, lebo na pracovný trh v týchto krajinách pribudne asi 200 miliónov mladých ľudí.
Ešte nikdy nebolo v rukách súkromnych osôb v Nemecku toľko bohatstva, ako dnes. A ešte nikdy nebolo v Nemecku tak veľa zadĺžených ľudí ako dnes.
Každý z desatiny nemeckého obyvateľstva má v priemere majetok 1,15 milión eur. Najchudobnejšich 20 percent Nemcov má v priemere ale 4 600 eur dlhov.
Majetok je v Nemecku veľmi nespravodlivo rozdelený. 73 percent nemeckých domácnosti má nižší príjem ako je priemerný nemecký príjem.
Každý desiaty dospelý má priemerný dlh viac ako 30 000 eur.
Viac ako štvrtina Nemcov nemá nijaké úspory.
Dvanásť percent Nemcov žije v pomeroch pod oficiálnou hranicou chudoby.
Ľudstvo je nesmierne schizofrénne - pre sociálne účely je čoraz menej peňazí, čoraz viac detí a dospelých umiera od hladu, ale na produkciu zbraní, o ktorých všetci vieme, že majú jediný účel - ničiť životy - vydávame čoraz väčšie sumy. V minulom roku to bolo na svete okolo dva bilióny dolárov. Je to nepredstaviteľná suma, s ktoru by bolo možné veľa rokov všetkým obyvateľom našej planéty hradiť základné potraviny.