Vedcom sa podarilo najexaktnešie porovnanie hmoty a antihmoty. Ale existencia kozmu ostáva ďalej záhadou fyziky!

11.01.2022 23:25

Experti vo švajčiarskom CERN-e pred niekoľkými dňami urobili najpresnejšie porovnávacie meranie hmoty a antihmoty. Ukázalo sa, že pomer elektrického náboja a hmotnosti protónov a antiprotónov sú samozrejme identické v čísle pred desatinnou čiarkou a sú identické minimálne aj na jedenástich miestach za ňou.

Fenomény krása a symetria sú v našom vnímaní a či ponímaní nerozlučne spolu spojené. Je tomu tak v hudbe, umení, architektúre, matematike, geometrii, pri pozorovaní tvárí, tiel, skrátka vo všetkom, čo našimi zmyslami zachytávame.

Preto je veľkým paradoxom, že práve za našu existenciu – ako jedinečný fenomén kozmu – vďačíme zlomeniu a či porušeniu symetrie v kozme. Vysvetľuje to tzv. komplexný štandardný model fyziky častíc. Dôležitým fundamentom tohto modelu je zachovanie invariancie pri obrátení náboja, času a parity (parita značí rovnaký počet, rovnosť). Je to takzvaný zákon CPT (charge, parity, time).

V rovniciach zmieneného štandardného modelu premieňa CPT-transformácia hmotu na antihmotu. Ako dôsledok CPT-symetrie  majú páry hmoty a antihmoty rovnaké hmotnosti, rovnaké elektrické náboje a rovnaké magnetické momenty. Pričom v prípade nábojov a momentov majú tieto vždy navzájom protichodné znamienka.

Zo zákona CTP vyplýva jednoznačne (čo už bolo mnohonásobne dávnejšie  potvrdené aj  laboratórnymi experimentami), že ak sa stretne častica s antičasticou, tak to má za následok katastrofickú udalosť, keď sa tieto navzájom zničia úplne a premenia sa pritom na čistú energiu.

A práve z toho dôvodu je existencia nášho kozmu absolútne záhadná.

Fyzika vychádza z toho (a je o tom bez najmenších pochybností presvedčená), že pri veľkom tresku (Big Bang) muselo vzniknúť úplne rovnako veľké množstvo tak hmoty ako aj antihmoty a tie sa museli okamžite po svojom vzniku navzájom hneď zničiť.

Logický dôsledok je, že potom neostala nijaká hmota a kozmos teda nemal z čoho vzniknúť a evolvovať.

Napriek veľkému dlhodobému úsiliu fyzikov a astrofyzikov nebola až dosiaľ nájdená odpoveď, ako je potom možné, že existujú galaxie, hviezdy, planéty, mesiace a aj my!

Všetky teistické relígie však na to majú jednoznačnú odpoveď – bol to Boh, ktorý to všetko stvoril z ničoho a teda takpovediac len z Jeho Slova povstalo Všetko.