Bundestag blokuje AfD petíciu občanov, ktorí žiadajú, aby Nemecko nepodpísalo migračný pakt OSN

02.11.2018 21:45

Čím väčšia je nejaká vec, tým väčší je jej tieň. A ak sa taká vec utajuje, tak ju často prezradí práve jej veľký tieň.

A plánovaný migračný pakt OSN je naozaj veľkou vecou a vrhá na svet obrovský tieň. Jeho tieň sa už dávnejšie vplazil do nemeckého Bundestagu, lepšie povedané do jeho výboru pre petície.

Tento výbor by mal reprezentovať tak ako žiadný iný v Bundestagu blízkosť poslancov k občanom a mal by pracovať s maximálnou transparentnosťou a dôveryhodnosťou. Mal by!

Ale tomu tak nie je, čo excelentne preukazuje aj prípad tejto občianskej petície. Nemecký Grundgesetz umožňuje každému občanovi alebo skupine občanov, aby sa petíciou obrátili v nejakej dôležitej veci na poslancov Bundestagu a žiadali ich buď o zmenu v niečom alebo o zákaz niečoho, prípadne o zavedenie niečoho prospešného.

Petičný výbor je orgánom Bundestagu, ktorý registruje a zachytáva pocity, nálady a prosby, prípadne sťažnosti obyvateľstva. Toto grémium informuje o svojej práci a o svojich úlohách na www.bundestag.de/petition. To znie pekne a transparentne, ale v praxi sa pri „háklivejších veciach“  transparencia neraz zastiera. A v súčasnosti je „najháklivejšou“ vecou petícia občanov k migračnému paktu OSN.

Ako v prípade potreby transparenciu obmedziť a či ju celkom vyradiť z činnosti, na to má petičný výbor niekoľko „pák“. V súčasnosti to mal možnosť zažiť Matthias Moosdorf. Je vedeckým spolupracovníkom Martina Hebnera, poslanca AfD v Bundestagu. Má na starosti  rozsiahly AfD projekt, ktorý je zameraný na to, aby sa presadilo, že Nemecko nielenže v decembri nepodpíše migračný pakt, ale že ho ani nijako nebude podporovať.

Moosdorf odovzdal petíciu petičnému výboru, pričom boli dodržané všetky predpísané formality, a tá sa potom mala v plnom znení objaviť na oficiálnom  webe Bundestagu – tak je to stanovené zákonom - kde by si ju mohol pozrieť každý občan. Dosiaľ to vždy platilo. Nie však v tomto prípade.

Keďže neexistoval nijaký dôvod pre neuverejnenie tejto „nebezpečnej a k vzbure“ podnecujúcej petície, tak si petičný výbor Bundestagu dôvod vymyslel, a to úplne v nesúlade so zákonom.

Hovorca AfD Albrecht Glaser k tomu povedal:

„Odmietnutie uverejnenia našej petície na webe Bundestagu bolo zdôvodnené tým, že petícia svojím obsahom narušuje a podkopáva dialóg medzi rôznymi kultúrami.“

Tento dôvod odmietnutia nemá absolútne žiadne oprávnenie – a je len šliapaním po demokracii a po ústavných právach občanov. Nemožno sa ubrániť podozreniu, že sa tak konalo na prísny príkaz istých mocných kruhov, ktoré rozhodujú o tom, kedy neplatia pravidlá demokracie.