Bude klíma-ikona Greta čoskoro miliardárkou?

04.02.2020 21:45

Bol za všetkým čo Greta dosiaľ robila dobre vymyslený plán, ako šikovne zarobiť miliardy? A takzvaná záchrana klímy a budúceho ľudstva len rafinovaný prostriedok ako dosiahnuť skrytý cieľ? Mnohé tomu nasvedčuje.  

Švédka Greta Thunberg chce dať heslo a či výzvu Fridays for Future úradne chrániť ako značku. Ak to dosiahne, čo je nanajvýš pravdepodobné, tak sa potom toto heslo ihneď stane najcennejšou a najhodnotnejšou značkou v oblasti, ktorú marketing definuje ako Social Brands.

Tento pojem zahrňuje všetky konkrétne opatrenia a aktivity, ktoré vedú k tomu, že vznikajú značky, ktoré úzko súvisia so sociálnymi interakciami. A tu v súčasnosti Gretine Fridays for Future nemajú konkurenciu. Greta je tu silnejšia ako napríklad značka Greenpeace.

Kvalitná profesionálna organizácia, ktorá pracuje v oblasti marketingovej stratégie pre  Social Brands dokáže za rok vygenerovať pre značku Fridays for Future - ak bude už oficiálne zaregistrovaná a chránena - hneď v prvom roku minimálne dve miliardy eur.

Podľa údajov známeho špecialistu pre chránené značky Kantara Millwarda Browna bola v roku 2019 v Nemecku najúspešnejšia značka SAP s 51 miliard eur pred Telekomom 41 miliard eur a pred BMW 25 miliard eur.

 Vo zvyšku sveta zarobili tieto značky ešte mnohonásobok toho, čo v Nemecku.

K týmto značkám sa časom môže priblížiť aj Friday for Future, keď pôjde cestou optimálneho marketingu, to znamená zisk za každú cenu. V tom prípade musia ale padnúť mnohé ideály, ktorými sa začalo pôvodné hnutie Grety.

Ešte objasním ako sa začala Gretina cesta za prípadnými miliardami.

V polovici decembra zaslala organizácia Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation oficiálnu žiadosť na EÚ úrad pre ochranu duševného vlastníctva, aby tam bola právoplatne zaregistrovaná ochrana značky Fridays for Future. Beata Ernman je Gretina mladšia sestra.

Ak do konca apríla nikto iný, nijaká iná oganizácia nevznesie vlastný nárok  na túto značku, tak EÚ úrad ju zaregistruje s konečnou platnosťou ako chránenú značku patriacu organizácii Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation a „ryžovanie zlata“ sa môže začať.