Profeser Lorber a jeho pacienti, žijúci úplne normálne, a to bez mozgov

13.07.2020 23:55

Lekár, profesor John Lorber v roku 1982, keď pracoval na University of Sheffield, tak nechcel veriť vlastným očiam, keď pri vyšetrovaní jedného pacienta s úžasom musel zistiť, že nemá prakticky žiadny mozog.

Išlo pritom o inteligentného študenta matematiky na vysokej škole. 

Veda tu stojí bezradne pred veľkým mystériom, lebo nejde o žiadny výnimočný prípad.

Všeobecne má mozgová kôra hrúbku asi štyri centimetre. U zmieneného študenta to nebolo ani pol milimetra.

Lorber odhadol hmotnosť jeho mozgu na desať dekagramov, pričom mozog mužov má hmotnosť okolo 1,3 kilogramu.

Takýto stav mozgu znamená podľa klasickej medicíny smrť už po niekoľkých týždňoch života každého novonarodeného! Študent však viedol aj takmer bez mozgu úplne normálny život a  ukončil svoje matematické štúdium úspešne. 

Iný prípad:

V roku 1970 zomrel v New Yorku istý 35-ročný muž. Pracoval ako stavebný robotník. Medzi priateľmi bol veľmi obľúbený. Po jeho predčasnej smrti bola vykonaná autopsia a lekári museli s úžasom zistiť, že v jeho hlave nebol prakticky nijaký mozog.

V odbornom časopise Magazin Developmental Medicine and Child Neurology opisuje Lorber prípad dvoch detí, ktoré sa narodili bez kortexu - sivej mozgovej kôry.

Napriek všetkým negatívnym prognózam sa až do piateho roku života vyvíjali normálne, potom však po infekčnej chorobe nečakane zomreli.

Profesor Lorber identifikoval v priebehu rokov mnoho ďalších ľudí, ktorí mali extrémne malý kortex, avšak napriek tomu sa ich intelektuálna kvalita v ničom neodlišovala od intelektu normálnych ľudí.

Niektorí z nich dokonca preukázateľne nemali žiadny mozog, ale v rámci testov dosiahli IQ v hodnote až do 120 bodov.