Boris Reitschuster: Podvody pri vystavovaní úmrtných listov s koronou v Nemecku

20.02.2021 23:33

Známy investigatívny a kritický nemecký žurnalista Boris Reitschuster píše na svojej platforme o škandalóznych falšovaniach úmrtných listov v Nemecku. Píše o tom vo forme seriálu na pokračovanie s názvomn Kolaterálne škody.

Má aj množstvo konkrétnych dôkazov o tom, ako sa podvádza a ako sa tak na príkaz zhora manipulujú počty tých, ktorí údajne zomreli na koronu.

Posielajú mu svoje informácie a podklady odvážni lekári, ošetrovatelia a dokonca i hrobári.

Uvediem tu len jeden príklad z jeho platformy.

Doktor M., ktorý pracuje v jednej nemocnici v Bavorsku falšoval na príkaz svojho šéflekára úmrtné listy. Pacienti, ktorí v nemocnici zomreli na rakovinu, na choroby srdca a na iné choroby, tak doktor M. musel ako príčinu ich smrti uviesť do úmrtného listu zakaždým koronu. Po čase však odoprel poslušnosť – trápilo ho svedomie.

Takých lekárov, ktorí robili alebo robia podobné podvody, je v Nemecku viacero.

Reitschuster píše, že v roku 2020, keď podľa politikov a mainstreamu naplno zúrila v Nemecku korona, nie je zaregistrovaná nijaká pandémiou podmienená vysoká úmrtnosť (o tom som písal aj ja v iných súvislostiach). Potvrdili to Spolkové zdravotne úrady i viacerí experti pre štatistiku, ako napr. Göran Kauermann z inštitútu LMU Mníchov.

Kauermann:

„Keď sme vyhodnocovali počet zomrelých v Nemecku v roku 2020 a porovnali to s rokom 2019, tak neboli zistené žiadne výrazné rozdiely.“

Iné nevysvetliteľné prekvapenie:

Veľmi mnoho starých ľudí v Nemecku strávi posledné obdobie svojho života v Domovoch dôchodcov a v súčasnej korona-dobe osamotene a opustene. Keď zomrú, tak ich rodinní píslušníci dostanú vo veľmi mnohých prípadoch úmrtný list, kde je ako príčina smrti uvedená korona. Prekvapenie rodiny je veľké, lebo trpeli na nejakú inú ťažkú chorobu.