Boli to víry, ktoré zlepšovali výkonnosť nášho mozgu? Víry sú inteligentné

03.12.2018 22:13

Znie to priam neuveriteľne, ale pravdepodobne to boli víry, a síce takzvané retrovíry, ktoré nám "darovali" extréme vysokú efektivitu nášho mozgu. Retrovíry (Reverse Transkriptase Onkoviren) patria k druhu takzvaných obalených vírov a sú vybavené jednošpirálovým RNA-genómom. Existujú na našej planéte už niekoľko sto miliónov rokov.

Vedci zo švédskej univerzity Lund sú na základe svojich pokusov a analýz presvedčení, že to boli práve tieto víry, ktoré priebežne zlepšovali výkonnosť nášho mozgu. Je už dlhú dobu známe, že približne osem percent nášho genotypu pozostáva z takej DNK, ktorú do nás v priebehu evolúcie "vniesli" retrovíry! Ešte pred nejakým časom táto časť ľudského genotypu bola pokladaná len za  nepotrebný "odpad".

Švédski vedci zistili, že víry v priebehu evolúcie prebrali pri vývoji mozgu  početné dôležité funkcie. Okrem iného  "rozhodovali" o tom, a to ovplyvňovali, kedy ktoré gény majú vstupovať do adekvátnych aktivít. Niečo také je doslova mysteriózne - ako to boli schopné robiť len tak, čisto mechanicky (potom ale ako a na základe čoho?). Pre mňa je to jednoznačným dôkazom, že tieto víry sú vybavené istým druhom inteligencie.

Je priam isté, že naše nervové bunky sú len vďaka týmto vírom také veľmi flexibilné a všestranné.