Bol čas, keď ľudstvo takmer vymrelo. Na Zemi žilo už len 1000 ľudí. Prišlo ale niečo zázračné!

14.09.2023 12:05

Dnes nás žije na Zemi už takmer osem miliárd. Naša planéta je na mnohých miestach už extrémne preľudnená, ale rozmnožovanie ľudstva  napriek tomu napreduje neustále. Kto by si však myslel, že tak bolo vždy a že počet ľudí na Zemi narastal v priebehu histórie kontinuálne bez prestania, ten sa mýli.

 

Bola doba, a síce veľmi dávna, keď osud ľudstva a či jeho existencia visela doslova na vlásku. Bolo to asi pred 900 000 rokmi. Skutočnosť, že ľudia aj v súčasnosti vôbec existujú, bola veľmi pravdepodobne spôsobená jednym mimoriadne dôležitým objavom a vzhľadom na to, že sme tu aj dnes, tak možno tvrdiť, že išlo o ten najdôležitejší objav.

Ľudia osídľujú takmer každý kút planéty, využívajú zdroje a svojím spôsobom života sú príčinou toho, že takmer každý deň vyhynie nespočetné množstvo živočíšnych a rastlinných druhov.

 

„Keby sme sa boli schopní pozrieť na našu Zem spred 800 000 až 900 000 rokmi, tak jej obraz by vyzeral úplne inakšie, pretože v tom čase na nej žilo už len okolo 1000 ľudí z doby kamennej.

 

Je to neuveriteľné, ale pravdivé. Podľa našich zistení naši priami predkovia vyhynuli takmer na 99 percent asi pred 900 000 rokmi. V tom čase – hovoríme o dobe dávno pred vznikom Homo sapiens – ostalo už len 1 000 až 1 300 reprodukčne životaschopných jedincov. Približne 117 000 rokov bol svet takmer opustený, čo podľa výskumníkov pravdepodobne spôsobili klimatické zmeny s ľadovcami, s veľkým suchom a veľkým chladom,“

píše čínsko-talianska výskumná skupina v časopise Science.

 

Táto kríza ľudstva sa zhoduje s tým, že z tohto obdobia nie sú známe takmer žiadne africké a euroázijské nálezy fosílií.

 

Ako k svojim zisteniam dospel tím vedený Wangjie Hu z Čínskej akadémie vied v Šanghaji?

 

Výskumníci zakladajú svoje výpočty na analýze genómov 3 154 moderných ľudí rôzneho pôvodu. Pomocou novej, komplexnej metódy na analýzu genetických variantov určili predchádzajúce veľkosti populácie a zistili, že pred približne 813 000 rokmi sa ľudská populácia zotavila a rýchlo rástla.

 

Tento nárast populácie bol s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený skutočnosťou, že ľudia dokázali objaviť a ovládať oheň a používať ho na svoje vlastné účely. Takto si naši predkovia dokázali zabezpečiť trvalé prežitie v nepriateľskom chladnom svete.