Bojuje cirkev v Nemecku za „práva“ moslimov a proti kresťanom? Katolícky farár si nasadil počas omše na hlavu šatku

25.05.2018 23:47

Katolícky farár Wolfgang Sedlmeier slúžil v meste Aalen za veľkej účasti veriacich (ktorí sú podľa moslimov a Koránu neverci a preto majú podľa nich horúce peklo isté) svätodušnú omšu. Po kázni si odrazu vytiahol veľkú šatku a omotal si ju okolo hlavy na spôsob moslimských žien a hrdo a demonštratívne ju niesol nielen na omši, ale aj po nej, na ulici.

Ako sa neskôr oficiálne k tomu vyjadril, tak to urobil preto, aby ukázal práve na pôde kostola, že odsudzuje diskrimináciu moslimských žien kresťanmi len za to, že nosia šatky. Už počas svojej kázne kritizoval političku AfD Alice Weidel ako jednu z popredných iniciátorov tejto diskriminácie moslimiek, ako to nazýva tento katolícky farár. Tiež povedal pre médiá, že kto diskriminuje moslimské ženy preto, lebo nosia z náboženských dôvodov šatky a či burky, tak ten sa previňuje voči dôstojnosti človeka a tým aj proti duchu evanjelií.

Farár Sedlmeier pôsobil dlhšiu dobu ako duchovný v Tunise, a tak je pravdepodobné, že tam ho „osvietil“ duch islamu a Koránu. Preto by však mal vedieť, že Korán vôbec neprikazuje moslimkám nosenie šatiek a zahalovanie hláv, takže ním uvádzané náboženské dôvody odpadajú.

Nosenie šatiek je príkaz politického islamu, ako aj Talibanu i islamského kalifátu ISIS  a zároveň  je to aj príkaz tradície mužov radikálnych moslimov, ktorí tak uzurpovali svojím ženám slobodu, pretože od nich prísne žiadajú, aby čo najmenej zo seba ukázali vo verejnosti cudzím mužom.

Alice Weidel, šéfka frakcie AfD v Bundestagu okomentovala Sedlmeiera ako oblbnutého farára a Beatrix von Storch, vicešéfka frakcie AfD v Bundestagu, napísala na twitter: „Kostoly s takými farármi môžu čo najrýchlejšie zaniknúť. Erdoganovci tohto sveta sa z nás smejú do popukania.“

Biskupa Fürsta, priameho predstaveného farára Seldmeiera, ani len nenapadlo, aby zaviedol proti nemu disciplinárne opatrenie a dokonca ani len nenapomenul tohto farára, ktorý neprípustným a nedôstojným spôsobom rušil vlastnú omšu.

Podobné prípady, keď sa cirkevní predstavitelia v Nemecku (ale aj v iných EÚ krajinách) stavajú na stranu moslimov a atakujú vlastné „ovečky“, ak si dovolia kritizovať islam, sa povážlivo množia.

Vyzerá to tak, že nie nepodstatná časť vysokej cirkevnej hierarchie v Nemecku kuje s islamom spoločné „pikle“ (získal som informácie o tom, prečo je to tak).

Je to nielen zahanbujúce, ale maximálne odsúdeniahodné.