Black Budget - to sú miliardy, ktoré každoročne dostáva 16 tajných služieb USA

20.02.2015 23:30

Celkovú sumu, ktorú obsahuje Black Budget síce americká vláda uverejní každý rok, ale utajuje, aké čiastky obdržia z toho jednotlivé tajné služby. V roku 2013 činila suma Black Budgetu 53 miliard dolárov. Najviac z toho pripadlo pre CIA, až 15 miliard dolárov. NSA dostala 11 miliard dolárov. Suma 53 miliard dolárov je desatinou z toho, čo mal k dispozícii Pentagon. Takže celkove dostal Pentagon viac ako pol bilióna dolárov.

Na 178 stranách, ktoré dokumentujú Black Budget je o.i. uvedené, že CIA a NSA disponujú početnými ofenzívnymi Cyber-Commandami, ktoré prenikajú do počítačových systémov iných štátov a preberú nad nimi kontrolu. V sektore amerických tajných služieb pracuje takmer 110 000 ľudí.

Po dohode amerických demokratov a republikánmi podpísal americký prezident štátny budget na rok 2015. Jeho výška je 1 bilión dolárov. Z toho pripadne Pentagonu až 562 miliard dolárov, pričom  Black Budget bol navýšený na 58 miliard dolárov.