Biogerontológia tvrdí, že ľudia sa budú dožívať až 1000 rokov - 4. a posledná časť

06.04.2015 22:13


5, Cukrovka

Jej východiskovým bodom je nakopenie sa starnúcich buniek. Tým sú mienené také, ktoré stratili schopnosť delenia sa, ale existujú ďalej a sčasti ako tukové bunky  zapríčiňujú cukrovku, alebo vo forme bunkových usadenín v kĺboch obmedzujú pohybovú schopnosť a spôsobujú v nich bolesti.

Riešenie:  Vyvinutie istého druhu imunitných buniek , ktoré budú v stave prilnúť na povrchové receptory zmienených škodlivých buniek a ich eliminovať.

 

6, Alzheimerova nemoc

 

Jej zárodkom sú odpadové látky, ktoré sa nachádzajú v tekutine obklopujúcej bunky.  V tejto mimobunkovej substancii sa vytvárajú extrémne zdeformované proteínové agregáty, ktoré nie sú viac odbúrateľné. Tak okrem iného vzniká amyloid. To je látka, ktorá spôsobuje prerezávanie dendritov, prepojení, ktoré spájajú v mozgu jednotlivé neuróny medzi sebou.

Riešenie:  Výroba očkovacích látok, ktoré dokážu mobilizovať imunitný systém proti takýmto látkam, ktoré ničia mozgové funkcie.

 

7, Vysoký krvný tlak

 

Niečo čo je dobré, sa niekedy môže zvrhnúť na niečo veľmi zlé a nebezpečné. Čosi také sa veľmi často odohráva aj v našom organizme. Proteínové molekuly, ktoré sa nachádzajú medzi bunkami v našom tele, vytvárajú vzájomné priečne prepojenia. Tieto molekuly sa starajú o elasticitu nášho tkaniva, pričom sa časom môže stať, že sa v dôsledku istých chemických zmien tak pospájajú, že krvné cievy stratia schopnosť sa elasticky rozšíriť a krvný tlak stúpa.   

Riešenie:  Produkcia molekulárnych liekov, ktoré odstránia rušivé spojenia medzi molekulami.

 

De Grey považuje telo za stroj a jeho problémy starnutia za vyslovene "inžinierske" problémy, ktoré sa všetky dajú postupne vyriešiť. Každý jeden z uvedených siedmych problémov, ktorý bude "inžinierskymi" metódami odstránený, znamená predĺženie života. Prorok "večnej mladosti" prijal už veľmi veľa vedcov a žurnalistov, ktorý prišli k nemu, aby ho "vyspovedali" a kriticky preverili jeho tézy. Okrem  iného je častá otázka, ktoru dostáva: Či si myslí, že už žijú prví ľudia, ktorí raz oslávia svoje 1000- ročné narodeniny.

De Grey nemá auto a nemá ani vodičský preukaz. Na stretnutia so svojimi návštevníkmi chodieva na bicykli do toho istého Pubu, v ktorom sa pred viac ako 60 rokmi stretávali a pri pive diskutovali aj nositelia Nobelovej ceny za objavenie molekulárnej štruktúry DNK, James Watson a Francis Crick.   

Takmer všetci ho kritizujú, ale keď pozýva na kongres, tak tam prídu najväčšie kapacity z celého sveta. Celkom otvorene priznáva, že sa od svojich kolegov extrémne odlišuje a sebavedome, ale bez pátosu dôležitosti dodá, že ak niekto chce v tom, čo on hlása a tvrdí, dosiahnuť úspech, tak musí mať o sebe veľmi vysokú mienku.

De Greyovi je absolutne jasné, že na uskutočnenie jeho cieľov je potrebné veľa miliónov dolárov a okrem toho, že všetko závisí aj od najnovšieho vývoja výskumu.

Veľkým problémom, ktorým sa ale de Grey vôbec nezaoberá, je však niečo, čo rozhodne nemožno vyriešiť "inžinierskymi metódami", ktoré chce nasadiť na dosiahnutie matuzalemského veku ľudí. Ako sa dá a či sa vôbec dá odstrániť opotrebovanie našej psychy, ktoré je neraz oveľa dramatickejšie a neporovnateľne horšie, ako opotrebovanie tela.

Len vtedy, ak by to bolo možné - o čom ja absolutne pochybujem - môže mať človek chuť žiť veľmi dlho a dožiť sa veku biblického Matuzalema.

Koniec