Biogerontológia tvrdí, že ľudia sa budú dožívať až 1000 rokov - 3. časť

17.03.2015 13:01


Mnohí jeho kolegovia odporovali jeho tvrdeniam a robili všetko pre to, aby ho diskreditovali. V roku 2005 americký Institut of Technology  v Massachusetts vypísal odmenu 20 000 dolárov pre toho, kto presvedčivo dokáže, že jeho tézy sú nesprávne. Až dosiaľ nikto z jeho renomovaných kolegov, ktorí to skúšali, túto odmenu nedostal.


Tézy de Greya sú obsiahnuté  vo vedeckom programe SENS - Strategie for  Engineered Neglibigle  Senescence. SENS je program pre vypracovnie stratégií, ktoré proces starnutia eliminujú, respektíve extrémne spomalia. V programe vypracoval de Grey také stratégie, ktoré sú zacielené proti siedmym hlavným nepriateľom života, proti ktorým by mali začať viesť boj najlepší vedci planéty.

 

Týmito smrteľnými nepriateľmi sú:

 

1, rakovina

 

Mutácie DNK bunkového jadra. Mnohé z nich spôsobujú rakovinu. Postihnuté bunky sa začnú nekontrolovane rozmnožovať (deliť), lebo takzvané teloméry - ochranné čiapočky na chromozómových koncoch, sa časom neskracujú, na rozdiel od zdravých buniek a preto delenie buniek pokračuje a pokračuje. To je princíp rakoviny.


Riešenie: Kmeňové bunky každého človeka každých desať rokov nahradiť takými, ktoré sú bez génu príslušného pre produkciu telomér.

 

2, Osteoporóza

 

Mutácie DNK v mitochondriách. To sú energetické motory buniek a 13 z ich génov sú ohroziteľné  na zmeny, ktoré následne spravidla spôsobia osteoporózu.

 

Riešenie: Tieto gény "prekopírovať" do DNK v  jadre buniek, kde sú podstatne viac chránene pred takými zmenami.


3, Parkinson


Odumiernie buniek v organizme starnúceho človeka. Ak len pomaly dorastajú, prípadne už vôbec, tak to škodí predovšetkým mozgu a srdcu. Následne prichádza k strate neurónov v régii Substantia nigra v strednom mozgu. To vedie k ochoreniu nervového systému - k Parkinsonovi.

 

Riešenie: Pravidelné transfúzie kmeňových buniek, ktoré však treba ešte vyvinúť.

 

4, Arterioskleróza


Bunkový odpad v lyzozómoch (organely v bunkách, v ktorých sa rozkladajú veľké molekuly, ktoré obsahuje naša potrava). Zmes z častičiek, ktoré sa nestrávia, spôsobuje okrem iného aj artériosklerózu - stvrdnutie artérií. Následky tohto procesu sú častou príčinou smrti.

 

Riešenie: Špeciálne gény istých baktérii, ktoré sú v pôde, zasadiť do lyzozómov, a tak zabezpečiť dodatočné enzýmy, potrebné pre dokonalé trávenie.

pokračovanie nasleduje