Biogerontológia tvrdí, že ľudia sa budú dožívať až 1000 rokov - 1. časť

14.03.2015 13:20

Renomovný biogerontológ Aubrey de Grey je presvedčený, že ľudia sa môžu dožívať aj tisíc rokov, ak sa bude investovať oveľa viac do lekárskeho výskumu. De Grey pritom vyštudoval informatiku a nie medicínu. Svoje vedomosti o biologickom procese starnutia nadobudol autodidakticky.


Začiatkom mája uplynulého roku sa v St. Gallene konalo 44. sympózium tamojšej univerzity. Keď zaznela nečakaná otázka moderátora: "Kto z vás by sa chcel dožiť napríklad takých 650 rokov?", tak to trvalo hodnú chvíľu, kým sa váhavo zdvihlo niekoľko málo rúk. Medzi niekoľko stovkami študentov, profesorov, docentov a asistentov boli len niekoľkí, ktorí mali záujem  žiť tak dlho ako údajne žil biblický Matuzalem.

 

Moderátor sa potom s úsmevom obrátil na svojho vedľa neho sediaceho partnera: "Čo hovoríte Aubrey, má vôbec zmysel váš výskum, keď tak málo ľudí prejavuje záujem o superdlhý život?"

 

De Grey úsmev opätoval a potom vecne poznamenal: "Hm, tu sedia takmer len mladí ľudia, ktorí sú takpovediac ešte len na začiatku života a preto sa im vlastná smrť zdá byť ešte takmer v nekonečne a na ňu vôbec nemyslia. Ak by tu ale sedeli na ich miestach len ľudia , ktorí sú starši ako sedemdesiat, tak si môžete byť istý, že by tu bol pri takej otázke celý les zdvihnutých rúk."

 

52-ročný Angličan Aubrey de Grey sa potom zdvihne a vystrieda moderátora pri mikrofóne a náruživo začne prednášať - ako to robil už na nespočetných kongresoch a sympóziách predtým - o tom, že každý zdravý človek, ktorého genetika nie je narušená, by sa v podstate mohol dožiť niekoľko sto až tisíc rokov. Po niekoľkých minútach, keď už zjavne upútal pozornosť svojich poslucháčov, sa na moment odmlčí a so skúmavým pohľadom sa porozhliada po veľkej sále a položí nečakanú provokačnú otázku: "Priatelia, v akom veku by ste chceli ochorieť na Alzheimera, Parkinsona alebo na cukrovku? To sú totiž najčastejšie choroby staroby."

 

V sále je ticho - žiadna reakcia. Napokon sa ozve moderátor:.....

Pokračovanie nasleduje