Bill Gates v roku 1995: "Internet je len módny výstrelok."

26.11.2014 00:16

Začiatky internetu siahajú až do roku 1969. Vtedy z iniciatívy amerického ministerstva obrany boli navzájom pospájané robustné počítače univerzít a výskumných ústavov v USA, ale len preto, aby sa lepšie vyťažili nevyužité kapacity drahých počítačov. V tom čase ešte nikto nepomyslel na to, že sa neskôr z tejto myšlienky zrodí a vyvine internet. Prešlo dvadsať rokov a v roku 1989 už boli vybudované základy pre Word Wide Web a internet bol pre každého sprístupnený. Pre laikov sa ale stal až potom plne užitočný, keď prišlo k objavu prvého prehliadača (Browsera). 

Marc Andreessen v roku 1993 uverejnil program, ktorý nazval Mosaic. Pomocou neho bolo po prvý krát možné zobrazovať prehľadne internetové strany, a tak sa dalo internetom surfovať, teda ľahko a pohodlne a predovšetkým rýchlo si prehliadať a čítať jednotlivé strany. 

Zakladateľ microsoftu, Bill Gates, spočiatku celkom ignoroval rastúcu popularitu internetu a pokladal ho len za akýsi módny výstrelok, teda nový trend, o ktorom si myslel, že nebude mať dlhé trvanie. Keď sa však veľmi rýchlo ukázalo, že nemal pravdu, tak zmenil svoj pohľad an internet a v tvrdej konkurencii presadil svoj vynález Explorer-Browser a následne sa stal "kráľom" obrovského miliardového biznisu, akým sa stal internet. Trhový podiel na internete , ktorý mal Netscape, ako následník Mosaica, obnášal v roku 1995 až 80 percent. Avšak do roku 2003 poklesol na 4 percentá. Naproti tomu trhový podiel Billa Gatesa s jeho Explorer-Browserom v tom istom časovom rozmedzí sa dostal z troch percent až na 95 percent a Gates sa stal jednym z najbohatších a zároveň najvplyvnejších ľudí na svete.