Bez výdavkov na migrantov by nemeckí dôchodcovia mohli mať o 15 percent viac dôchodku

02.02.2019 23:44

Docent Viktor Hesse, autor a publicista urobil relatívne jednoduchý výpočet na základe informácií, ktoré uverejnili Ifo-Institut, IfW a Thilo Sarrazin a dopracoval sa k tomuto výsledku. 

Samozrejme, že žiadne mainstream média to nikde neuvádzajü. Niečo také je nebezpečné, veď počet dôchodcov v Nemecku, ktori žijú v totálnej chudobe rapídne narastá od roku 2015, keď sa do Nemecka prevalila vlna migrantov.

V súčasnosti má polovica nemeckých dôchodcov nižší dôchodok ako 800 eur. To je v nemeckých pomeroch situácia, keď dotyční žijú už v chudobe a dôchodok im stačí len na skromný byt a na stravu. V tejto polovici je ale zahrnutých aj mnoho dôchodcov, ktorých dôchodok nie je vyšší ako 400 eur a tí už skutočne len živoria v biede a hlade!

Pritom výdavky na migrantov, s ktorými urobil svoj výpočet Hesse, obnášajú za rok neuveriteľných 50 miliard eur. A nejeden z týchto eur zarobili práve tí dôchodcovia, ktorí v Nemecku dnes žijú úboho ako žobráci.

Dôchodcovia v Nemecku sa opäť organizujú, aby si znova založili vlastnú politickú stranu, akú v minulosti už niekoľko rokov mali.

Pri počte takmer 18 miliónov dôchodcov, ak by sa zjednotili s vlastným politickým programom vo svojej strane (napr. ako PdR – Partei deutscher Rentner), tak by hravo prevalcovali každú nemeckú stranu, včítane CDU-CSU.