Berlín varuje Židov pred nosením kipy a klame o dôvode

25.05.2019 20:54

Felix Klein, poverenec vlády pre problematiku antisemitizmu v Nemecku vyhlásil, že neodporúča židom nosenie ich tradičnej kipy. To, znamená, že ak ich majú, tak im hrozí reálne nebezpečenstvo.

Zdôvodnil to nasledovne:

V Nemecku prišlo k veľkému zosuroveniu  spoločnosti a mnohí v nej strácajú akékoľvek zábrany robiť násilie, a to je aj fatálne živnou pôdou pre antisemitizmus.

Okolo 90 percent antisemitických trestných činov ide na konto pravicových extrémistov.“

To je ale veľká lož a prekrúcanie reality.

Fakty hovoria úplne inou rečou, ako nám to predkladá Felix Klein:

K zmienenému zosuroveniu spoločnosti totiž prišlo extrémne až v posledných rokoch, keď v Nemecku zosilnel politický islam a prišla záplava utečencov, prevažne moslimov.

A až v tejto súvislosti sa rozmohli antisemitické kriminálne činy. Nenávisť voči židom vychádza jednoznačne z politického islamu a od islamských extrémistov a tých je v Nemecku množstvo.

A len mimochodom, pravicoví extrémisti oveľa viac neznášajú moslimov , lebo ich pokladajú za votrelcov, ktorí rozkladajú nemeckú spoločnosť a vnášajú do nej elementy, ktoré spôsobujú jej zosurovenie, o ktorom hovorí Klein, ale bez toho, aby pomenoval tých, ktorí sú toho hlavnou príčinou. Nemeckí židia na rozdiel od moslimov a mnohých ich klanov ani nie sú kriminálni.

Skutočnosť, že moslimov v Nemecku nikto neohrozje, teda ani pravicoví extrémisti, jednoznačne dokazuje, že antisemitizmus v Nemecku vychádza predovšetkým len z islamu a z politického islamizmu.