Berlín platí USA každoročne stovky miliónov eur za pobyt americkej armády v Nemecku

13.04.2018 15:23

Všetky výdavky americkej armády v Spolkovej republike musia hradiť nemeckí daňoví poplatníci. Keď americká armáda stavia nové vojenské či civilné zariadenia, likviduje staré kasárne, spôsobí škody alebo prepustí nemeckých civilných zamestnancov - vo všetkých takých prípadoch musí platiť nemecký štát. USA sa ešte stále voči Nemecku správajú ako vládca ku svojmu vazalovi a kancelárka Merkelová sa proti tomu neodváži ani jediným slovom protestovať. Za ostatné tri roky Nemecko takto darovalo USA takmer miliardu eur.

Týmto spôsobom Nemecko podporuje finančne aj rôzne americké vojenské útoky, ako napr. sporné dronové útoky, ktoré sú riadené a koordinované z amerických vojenských základní v Spolkovej republike. Zvlášť dôležitá je v tomto smere americká základňa v Ramsteine. USA udržiavajú v Nemecku 324 vojenských zariadení, na ktorých slúži 104 000 amerických vojakov. Je to neuveriteľné a doslova škandalózne, a to o to viac, že jeden z najdôležitejších článkov nemeckej ústavy hovori, že z nemeckého územia už nikdy viac nesmú byť inciované žiadne militaristické aktivity. Americká armáda plánuje z územia Nemecka rôzne dôležité aktivity a útoky ako do Afriky, na blízky Východ, do Afganistanu či Pakistanu. Dokonca aj dronové (Dronen - komputerom riadene bezpilotové lietadlá) vražedné lety Američanov sú iniciované z Nemecka. Americkí vojaci a ich rodinní príslušníci neplatia v Nemecku ani žiadne dane a nemusia platiť nijaké clo ani na tovary, ktoré si do Nemecka prinesú. Viac tu: https://www.roman-bednar.com/news/berlin-plati-usa-rocne-stovky-milionov-eur-za-pobyt-americkej-armady-v-nemecku/

Všetky výdavky americkej armády v Spolkovej republike musia hradiť nemeckí daňoví poplatníci. Keď americká armáda stavia nové vojenské či civilné zariadenia, likviduje staré kasárne, spôsobí škody alebo prepustí nemeckých civilných zamestnancov - vo všetkých takých prípadoch musí platiť nemecký štát. USA sa ešte stále voči Nemecku správajú ako vládca ku svojmu vazalovi a kancelárka Merkelová sa proti tomu neodváži ani jediným slovom protestovať. Za ostatné tri roky Nemecko takto darovalo USA takmer miliardu eur.

Týmto spôsobom Nemecko podporuje finančne aj rôzne americké vojenské útoky, ako napr. sporné dronové útoky, ktoré sú riadené a koordinované z amerických vojenských základní v Spolkovej republike. Zvlášť dôležitá je v tomto smere americká základňa v Ramsteine. USA udržiavajú v Nemecku 324 vojenských zariadení, na ktorých slúži 104 000 amerických vojakov. Je to neuveriteľné a doslova škandalózne, a to o to viac, že jeden z najdôležitejších článkov nemeckej ústavy hovori, že z nemeckého územia už nikdy viac nesmú byť inciované žiadne militaristické aktivity. Americká armáda plánuje z územia Nemecka rôzne dôležité aktivity a útoky ako do Afriky, na blízky Východ, do Afganistanu či Pakistanu. Dokonca aj dronové (Dronen - komputerom riadene bezpilotové lietadlá) vražedné lety Američanov sú iniciované z Nemecka. Americkí vojaci a ich rodinní príslušníci neplatia v Nemecku ani žiadne dane a nemusia platiť nijaké clo ani na tovary, ktoré si do Nemecka prinesú. Viac tu: https://www.roman-bednar.com/news/berlin-plati-usa-rocne-stovky-milionov-eur-za-pobyt-americkej-armady-v-nemecku/

Všetky výdavky americkej armády v Spolkovej Republike musia hradiť nemeckí daňoví poplatníci. A tak možno povedať, že Nemecko je určitým spôsobom ešte stále okupovanou krjinou, lebo americkí vojaci sú v nej nepretržite, odkedy ju po porážke vo vojne obsadili, aj keď ich počet bol podstatne už zredukovaný.

Keď americká armáda stavia nové vojenské či civilné zariadenia, likviduje staré kasárne, spôsobí škody alebo prepustí nemeckých civilných zamestnancov - vo všetkých takých prípadoch musí platiť nemecký štát. USA sa ešte stále voči Nemecku správajú ako vládca ku svojmu vazalovi a kancelárka Merkelová sa proti tomu neodváži ani jediným slovom protestovať. Za posledné tri roky Nemecko takto darovalo USA takmer miliardu eur.

Týmto spôsobom Nemecko podporuje finančne aj rôzne americké vojenské útoky, ako napr. sporné dronové útoky, ktoré sú riadené a koordinované z amerických vojenských základní v Spolkovej republike. Zvlášť dôležitá je v tomto smere americká základňa v Ramsteine.

USA udržiavajú v Nemecku 324 vojenských zariadení, na ktorých slúži 104 000 amerických vojakov.

Je to neuveriteľné a doslova škandalózne, a to o to viac, že jeden z najdôležitejších článkov nemeckej ústavy hovori, že z nemeckého územia už nikdy viac nesmú byť inciované žiadne militaristické aktivity. Americká armáda plánuje z územia Nemecka rôzne dôležité aktivity a útoky ako do Afriky, na blízky Východ, do Afganistanu či Pakistanu.

Dokonca aj dronové vražedné lety Američanov sú iniciované z Nemecka. Americkí vojaci a ich rodinní príslušníci neplatia v Nemecku ani žiadne dane a nemusia platiť nijaké clo ani na tovary, ktoré si do Nemecka prinesú.