Berlín: Boj o koronové miliardy – začali sa „preteky“ dravcov-lobistov

30.05.2020 23:20

Nemecká vláda začína s rozdelovaním miliard v rámci štátnej podpory, a to v absolútne rekordnej výške. Lobisti zo všetkých branží súperia medzi sebou o získanie čo najvyššieho finančného príspevku. Je to čas lobistov v Berlíne a možno povedať, že teraz bude nejeden z nich „spoluurčovať“ politiku nemeckej vlády.

Dosiaľ vložila vláda do stoviek pomocných finančných programov nepredstiteľnú sumu vo výške 1,2 bilión eur. V priebehu budúcich týždňoch rozhodne špeciálna komisia Bundestagu mnohomiliardovom balíku peňazí vyhradnom len pre podporu konjuktúry (experti odhadujú, že bude mať viac ako 100 miliard eur). Nemecku totiž hrozí najväčšia hospodárska recesia od roku 1945.

V žiadnej inej krajine na svete nevydá vláda toľko financií na to, aby sa ekonomika po pandémii zotavila, ako v Nemecku. Berlín tak vydá až 35 percent zo svojho HDP, USA len 14,5 percent.

Keďže to budú lobisti, ktorí pre svojich šéfov urvú najväčí kus zo sladkého berlínskeho koláča, ktorý pripravila vláda, tak je dôležité podotknúť,  že im pri ich „práci“ vôbec nejde o všeobecné blaho spoločnosti a už vonkoncom nie o blaho najchudobnejších, ktorých sú v Nemecku už milióny, ale že im ide len o naplnenie záujmov ich maximálne ziskuchtivých chlebodarcov. A čím lepšie to dokážu, tým viac budú naplnené aj ich vlastné vrecká.

Už pred niekoľkými desaťročiami ukázal známy americký ekonóm Mancur Olson, ako malá skupinka ľstivých, rétoricky a odborne fundovaných lobistov (a v tom čase bol lobizmus ešte len vo svojich začiatkoch) veľmi ľahko dostane politikov presne tam, kde to potrebuje.