Atómovy fyzik, Francúz Bulgarini: Starí Egypťania poznali účinky rádioaktivity - záhada mesta Bubastis

29.01.2015 11:40

Bubastis, z ktorého neostalo veľa, je jedným z najstarších miest starého Egypta a o jeho pôvode nevie egyptológia veľa - a to, čo vie, sú väčšinou len dohady a hypotézy. Mesto sa nachádzalo na okraji juhovýchodnej delty Nílu, na sverovýchod od Káhiry. Jeho súčasné zvyšky ležia v blízkosti dnešného  mesta Zagazig, 320 000 obyvateľov. Zmienka o ňom je aj v Starom Zákone, kde má meno Pi-Beseth. Bubastis bolo religióznym centrom bohyne Bastet, ktorá bola uctievaná a vzývaná v podobe mačky.  

Magický papyrus XI, 14-15 sa o.i. zmieňuje o "veľkých božských silách", ktoré pôsobia v Bubastise. Tieto sily boli spájané vždy s hrobkami mŕtvych. Papyrus i Egyptská kniha mŕtvych dôrazne varuje živých, ktori by sa chceli dostať do hrobiek  v Bubastise a zneuctiť ich, pred skazou a smrťou, ktoré im hrozia v dôsledku ich okamžitého účinku. 

 

dokončenie:

 

Išlo podľa toho o sily, ktoré pôsobili smrtonosne. Nemohlo by byť, že vedci našej doby narazili v Egypte na uránove bane, v ktorých sa už v dobách faraónov ťažila uránova ruda?

S tým úzko súvisí aj názor francúzskeho atómového fyzika Luisa Bulgariniho, ktorý už v roku 1949 v jednej zo svojich prednášok rozvíril svet klasickej archeológie, keď povedal, že je presvedčený, že starí Egypťania poznali urán, rádioaktivitu a jej účinky a že rádioaktívne žiarenie používali ako ochranu kultových miest, ako napríklad pre hrobky faraónov.

Všetky tie  impozantné a monumentálne stavby, pyramídy a chrámy, ktoré po nich ostali do dnešných dôb (pričom to je len nepatrná časť z toho, čo nenávratne zmizlo, rozpadlo sa či bolo rozobraté a zničené) a nás privádzajú do údivu, boli podľa klasickej egyptológie postavené len prácou rúk a bez pomoci prístrojov a strojov. Za akých hlúpych nás vedci pokladajú, ak si myslia, že to uveríme?

Vo väčšine egyptských baní dolovali robotníci faraónov zlato a keďže zlato a urán sa nachádzajú v tej istej hornine, tak početní geológovia sú presvedčení, že v nich ťažili aj uránové soli.