Astronómovia zistili, že trvalo 30 miliónov rokov, kým....

26.06.2019 23:34

30 miliónov rokov to trvalo, kým sa v obrovskom kozmickom mračne pozostávajúcom z plynov a prachu, začali rozbiehať procesy, ktoré navodili vznik nášho Slnka a planét.

Astronómovia hľadali odpoveď na túto otázku viac ako 50 rokov. Pred nejakým časom sa im to podarilo zistiť na základe veľmi podrobnej analýzy rádioaktívnych látok, ktoré boli nájdené v meteoritoch. 

Dovtedy bolo známe len to, že Slnko vzniklo približne pred 4,7 miliardami rokov z obrovského interstelárneho mračna, v ktorom boli okrem iného plyny ako hélium, vodík a kozmický prach z častičiek železa, zlata, striebra, olova a platiny.

Teraz sa astronómovia konečne dozvedeli aj to, aký dlhý bol "inkubačný čas v kozmickom rodisku", v ktorom sa zrodilo Slnko a planéty. Tento čas trval 30 miliónov rokov.