Astronómovia "odvážili" prvý krát čiernu dieru"

21.09.2014 00:01

Astronómom sa po prvý raz podarilo "položiť na váhu" mimoriadne gigantickú čiernu dieru (je to kozmický objekt, ktorého gravitačná sila má takú veľkosť, že navždy všetko zhltne, čo príde do jeho blizkosti a smerom von sa z neho nemože nič dostať, dokonca ani len svetlo). Použili na to novú metódu. Podarilo sa to astronómom z európskej hvezdárne Eso. Pomocou nej odvážili čiernu dieru v galaxii NGC 4526. Jej hmotnosť odpovedá pol miliarde hmotnosti nášho Slnka. Ako "váha" im poslúžili pohyby molekulárnych plynov, v tomto prípade kysličníka uhoľnatého, ktoré víria okolo čiernej diery. Z ich pohybov sa dá určiť rozsah gravitačného poľa, spôsobeného čiernou dierou a z neho je možné určiť jej hmotnosť.

Táto metóda je vhodná na zisťovanie hmotnosti čiernych dier v rôznych druhoch galaxií.

Najmodernejšie astronomické prístroje dovoľujú zistiť hmotnosť čiernych dier v priebehu len piatich hodín.