Astronomická senzácia; na Titane objavili intaktné aktívne povodie veľrieky, podobajúcej sa Nílu

26.11.2018 23:19

Titan je jeden z mesiacov planéty Saturn. Kozmická sonda Cassini nám darovala nečakané prekvapenie, s ktorým astronómovia nerátali ani len vo sne. Na povrchu Titanu existuje rieka, ktorá je dlhá viac ako 400 kilometrov a vlieva sa do obrovského jazera. Pripomína veľmi povodie Nílu. Je to po prvý krát, že niečo také bolo objavené v našej slnečnej sústave, mimo našej planéty. Tento mesiac patrí k najextravagantnejším a najfascinujúcejším telesám nášej slnečnej sústavy. 

Pod jeho hustou atmosférou sa skrýva kolobeh tekutiny, ktorý možno porovnať s pozemským kolobehom vody. V jeho prípade ale ide o kolobeh tekutého metánu a etánu. Zmienené jazero na Titane objavila sonda Cassini už v roku 2008 a do neho vtekajúcu rieku v roku 2014. Rieka, v ktorej tečie metán a etán, sa nachádza v oblasti severného pólu Titanu.

Nakoľko sa na snímkach, ktoré k nám vyslala sonda Cassini, javí tento Malý-Níl ako tmavý, tak astronómovia sú toho názoru, že jeho koryto je hladké a že cezeň skutočne prúdia tekuté uhľovodíky - metán a etán. Malý-Níl má aj viaceré krátke prítoky. Do objaveného jazera na Titane vteká ešte niekoľko menších riek.

Je veľmi pravdepodobné, že na Titane existujú aj ďalšie veľké jazerá s riekami, ktoré sa do nich vlievajú.

Rieka Malý-Níl sa vlieva do jazera, ktorého veľkosť leží medzi veľkosťou Kaspického mora a Stredozemného mora. Titan je jediným miestom našej slnečnej sústavy, okrem Zeme, na ktorom existuje neustály pohyb - kolobeh - tekutín na jeho povrchu.

Je svetom, ktorý sa neustále mení a tým je jedinečným a svojráznym exótom. Aj prší na ňom - jeho dážď je metánovým dážďom. Rieky potom túto tekutinu dopravujú do jazier a morí, kde sa koná, podobne ako v moriach našej planéty, odparovanie tekutiny a jej kolobeh pokračuje ďalej.

Na Zemi je to voda, na Titane metán a etán, ktorých kolobeh ovplyvňuje takmer všetko, čo sa na nich odohráva.