Astrofyzika nemá vysvetlenie: Mysteriózny zhluk galaxií je v záhadnom pohybe

04.05.2019 14:20

Tento mimoriadne mysteriózny zhluk galaxií sa nachádza v súhvezdí Kentaura, ktoré je veľmi nápadným súhvezdím na južnej oblohe. Patrí k 48. súhvezdiam antickej astronómie, ktoré boli známe už aj slávnemu antickému gréckemu astronómovi Ptolemaiovi, ktorý žil v Alexandrii v 2. storočí. Jeho kozmologický svetonázor platil až do čias Kopernika. Prevzala ho aj katolícka cirkev

Časť zmienených galaxií pozorujeme v modrom rozsahu svetelného spektra a sú od Zeme vzdialené 0,8 až 1,2 milard svetelných rokov. Iná ich časť je viditeľná v červenom rozsahu svetelného spektra a ich vzdialenosť od nás je až okolo 2,5 miliard svetelných rokov.

Všetky tieto galaxie sa pohybujú jedným smerom a ten úplne odporuje zákonom astrofyziky, lebo absolútne nie je v súlade s expanziou časopriestoru univerza.

Z toho vyplýva, že na všetky tieto galaxie musí pôsobiť nejaká neznáma gigantická sila a núti ich, aby sa pohybovali „nezákonne“.

Aká je to sila a čo je jej zdrojom, to je niečo, čo pripravuje astrofyzikom veľké bolesti hlavy a tiež aj to, že nevedia odpoveď ani na to, prečo sila pôsobí práve len na tieto zmienené galaxie a na iné nie.