Astronomická senzácia: Astrofyzici objavili v slnečnej sústave AB Aurigae tvoriacu sa protoplanétu

21.06.2022 20:30

Tím astrofyzikov objavil podľa všetkého najmladšiu protoplanétu, z ktorej v prebiehajúcom procese vzniká planéta. Keď sa tento proces ukončí, tak nová planéta bude oveľa väčšia ako planéta Jupiter – najväčšia planéta v našej slnečnej sústave.  

Budúca planéta  - hoci to potrvá ešte veľmi dlho, kým sa stane hotovou planétou - už dostala aj „meno“:

AB Aur b.

Môže sa pýšiť tým, že je (zatiaľ) najmladšou planétou za hranicami našej slnečnej sústavy, akú dosiaľ astrofyzika objavila. Planéta AB Aur b je od nás vzdialená len 500 svetelných rokov – naša najbližšia hviezda (lepšie povedané slnečná sústava s troma hviezdami) Proxima Centauri je od Zeme vzdialená 4,25 svetelných rokov.

Experti vychádzajú z toho, že z AB Aur b vznikne obrovská plynová planéta.

Až dosiaľ objavili astrofyzici  už  okolo 5000 exoplanét a medzi nimi sú aj takí plynoví obrovia, ktorí obiehajú svoje hviezdy vo vzdialenosti až do 300 AU.

Jedna AU je takzvaná astronomická jednotka a je to priemerná vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom – vyjadrené v kilometroch je to 150 miliónov kilometrov.

Protoplanéta AB Aur b sa nachádza v protoplanetárnom kotúči (čo je zmes kozmického prachu a mikročastíc kozmických plynov), rotujúcom okolo hviezdy a svojou gravitáciou nasáva jeho mikročastice, a tak neustále rastie. Deje sa tak vo vzdialenosti 93 AU od hviezdy, ktorú obieha.

Naša plynová planéta Jupiter obieha Slnko vo vzdialenosti asi 5,2 AU.

Podľa výpočtov expertov má protoplanéta AB Aur b už teraz deväťnásobnú hmotnosť Jupitera a jej polomer je 2,75 násobok polomeru Jupitera.