Angela Merkel podcenila(?) fakt, že záplava utečencov zmení radikálne život v Nemecku, a to negatívne. 1. časť

21.09.2015 16:36

Nútil azda kancelárku niekto do toho čo urobila? Milión utečencov, ktorí v tomto roku zaplavili Nemecko, je udalosť, ktorá sa extrémne dotkne života jeho obyvateľov nielen emocionálne, ale zmení veľmi aj ich každodenný život, a to negatívne. Uvediem tu aspoň štyri dôležité spoločenské úrovne, z početných, ktoré tým budú veľmi postihnuté.

 

a, Životne dôležitý bytový trh

 

Už pred rokom bolo nemožné nájsť v nemeckých veľkomestách jednoizbový byt pod 500 eur mesačne. To sa budúci rok ešte viac zhorší a možno rátať s tým, že voľných bytov vo všeobecnosti bude ešte oveľa menej a nájomné pre takéto byty stúpne približne na minimálne 650 eur, čo bude pre viac ako 20 percent Nemcov, ktorých mesačný plat netto nepresahuje 1150 eur nezaplatiteľné  a zvýši to ich hnev a frust a tým aj hnev na utečencov, ktorí budú prednostne dostávať relatívne lacné sociálne byty. Okrem toho je nemecký bytový trh už teraz veľmi obmedzený a je oveľa viac žiadateľov ako voľných, cenove dostupných bytov. Tento nepomer sa teraz ešte viac, a to rveľmi rapídne zvýši. Vláda nemá nijaký koncept na jeho odstránenie. Nepokoje a konflikty v tomto smere sú preto naprogramované.    

 

b, Na nemeckých školách vládne už teraz mimoriadne napätá situácia a tento trend bude ďalej explodovať

 

Pre mnoho žiakov vypadol na neurčitý čas telocvik, lebo početné školské telocvične sú zaplnené posteľami a sú určené na ubytovanie utečencov a okrem toho slúžia aj na ich registráciu a lekárske prehliadky. Obrovským problémom je aj to, že len v tomto roku pribudne do nemeckých  škôl okolo 400 000 utečeneckých detí, ktoré nevedia ani slovo nemecky! Školy musia zorganizovať veľký počet (tisícky) takzvaných Übergangs-,  Intensiv- oder Willkommensklassen. Aj  v nemčine je to úplne nový pojem, a tak to voľne preložím ako prechodné, intenzívne a "vítajúce" triedy. Ich úlohou bude naučiť tieto deti nemecky a uviesť ich do princípov našej západnej-kresťanskej kultúry. Na niečo také sú potrební "špeciálni" pedagógovia, ktorí však chýbajú. 

Pokračovanie nasleduje