Americké internetové koncerny podporujú islamizmus a rozbíjajú nacionálny patriotizmus

06.10.2018 22:22

Tieto koncerny majú obrovský globálny politický vplyv a čoraz viac umlčiavajú kritikov islamu a islamizmu. Na druhej strane podporujú organizácie, ktoré pracujú pre politický islam.

Pre zmienené koncerny je dôležitým cieľom dosiahnuť podriadenie sa islamu v Nemecku a Francúzsku, a tým aj v celej EÚ.

Nekorunovaní králi internetu zo Silicon Valley majú všetky možnosti k tomu, aby čoraz vplyvnejšie kontrolovali politiku a médiá, a tým dostávajú pod kontrolu aj široké masy európskeho obyvateľstva. Tí, ktorí nechcú plávať s prúdom, ktorého smer určujú interntové koncerny USA, tak sa dostanú okamžite pod drobnohľad ich deštruktívnej agendy.

Len nedávno na to doplatila napríklad aj konzervatívna internetová platforma Infowars, ktorú „zlikvidoval“ americký platobný sprostredkovateľ PayPal. Jeho hovorca oznámil médiám, že s Infowars ukončil PayPal obchodné vzťahy  po tom, ako preskúmal isté veci a zistil, že Infowars narušuje morálny kódex dodávateľa služieb, a to tým, že podporuje a šíri nenávisť a netoleranciu voči istým náboženstvám a etnikám.

V tejto súvislosti uvediem, že niekoľko týždňov predtým organizácia Right Wing Watch, financovaná neoliberálom Sorosom, ktorej úlohou je „pozorovanie a skúmanie“ konzervatívnej pravice, vyzvala PayPal, aby ukončil obchodné vzťahy s Infowars-om. Podobne sa to udialo a ešte sa aj bude diať s ďalšími kritickými mediálnymi platformami, ktoré nevyhovujú Sorosovi.

PayPal je poslušným vykonávateľom jeho príkazov. Kto nechce vykreslovať a propagovať len pozitívny obraz islamu, ten okamžite upadne do nemilosti Sorosa a jeho spolupracovníkov.

Podobné aktivity proti konzervatívnej pravici praktizuje aj Facebook, Twitter a ďalší velikáni v tejto branži.

Americký historik Sam Muhho hovorí otvorene o tom, že kto si vo svete Sorosa a internetových globálnych kráľov z USA zvolí „nesprávnu“ politickú paradigmu, tak ten už vopred prehral.

Je nesporným faktom, že 9.11.2001 bol zlomovým medzníkom a daroval týmto ľuďom obrovskú moc, lebo západný svet doslova zhltol všetky ich lži, ktoré po tomto dni svojou mediálnou a politickou mocou hravo dokázali prmeniť na „posvätné pravdy“. Celá tzv. vojna proti teroru až po súčasné podporovanie sýrskych islamistov v boji proti legitímnému prezidentovi Sýrie bola len fraška.

Západ úplne vedome a cielene navodil vzostup islamistov, len aby destbilizoval Stredný Východ a na to mu bol každý prostriedok dobrý.