Alzheimerova choroba - nová nádej na jej liečbu

22.11.2019 23:22

Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie mozgu. Jej prvým symptómom je zábudlivosť, ktorá povážlivo narastá a ktorá predtým nebola.

Vo väčšine prípadov sa  Alzheimer začína po 65. roku. Ale aj v mladšom veku sa môže prejaviť táto choroba. V Nemecku je okolo 24 000 ľudí, ktorí ochoreli na Alzheimera vo veku 45 až 65 rokov. Vo veľmi výnimočných prípadoch sa Alzheimer môže objaviť aj v mladšom veku.

Alzheimerova choroba vzniká tak, že v mozgu sa vytvárajú charakteristické proteínové usadeniny, nazývané amyloidy, konkrétne ide o chorobne zmenený amyloid-beta-peptid.

Má kryštalickú štruktúru a obaľuje dendrity. To sú spojenia medzi neurónmi (nervové bunky) mozgu, ktoré vedú elektrické impulzy. Tento amyloid spôsobuje časom ich prerušenie, v dôsledku čoho neuróny odumierajú.

Čím menej neurónov má mozog k dispozícii, tým viac jeho funkcií vypadáva.

Vedcom z Inštitútu fyzikálnej biológie v Düsseldorfe sa podarilo zredukovať vytváranie tohto beta amyloidu. Deje sa tak v dôsledku účinku peptidu D3, ktorý vedci laboratórne vyrobili a ten má schopnosť naväzovať na seba beta amyloid, čím sa tento stáva pre dendrity neškodným.

Zatiaľ sa to vedcom podarilo dokázať pri pokusoch s myšami, ktoré ochoreli na alzheimerovu chorobu. Vďaka nasadeniu peptidu D3 sa u nich zlepšil nielen telesny stav, ale aj kognitívne schopnosti, ktoré v dôsledku alzheimerovej choroby už upadali. Nový liek chcú vedci už čoskoro nasadiť aj u ľudí s alzheimerovou chorobou.  

V Nemecku žije v súčasnosti asi 1, 7 milión ľudí, ktorí trpia na Alzheimera. Vo veku nad 65 rokov žije v Nemecku okolo 17, 5 milión ľudí, čo je 21 percent obyvateľstva. A z nich približne každý desiaty má Alzheimera.