Akou rýchlosťou sa zrážajú protóny v najväčšom urýchľovači častíc?

03.02.2016 22:35
 

To, čo nám demonštrujú protóny pri svojich zrážkach v najväčšom urýchlovačí častíc na svete, ktorý je v ženevskom centre jadrového výskumu, CERN, je znázornenie Einsteinovej teórie relativity takpovediac naživo - live. Pre vonkajšieho pozorovateľa sa protóny zrazia s takmer dvojnásobnou rýchlosťou svetla (c = 300 000 km za sek). Z pohľadu každého z oboch protónov je to len takmer jednonásobná rýchlosť svetla.

Nakoľko podľa Einsteina ale platí, že nič v kozme sa nemôže pohybovať vyššou rýchlosťou ako je rýchlosť svetla, tak z pohľadu oboch do vzájomnej kolízie letiacich protónov sa pohybuje každý z nich približne len rýchlosťou 1c. 

Z perspektívy vonkajšieho pozorovateľa sa to javí tak, že každý z protónov letí rýchlosťou minimálne nižšou ako 1c, takže výsledná rýchlosť sa mu javí ako takmer c + takmer c = takmer 2c  

Protón nemožno žiadnou energiou urýchliť na rýchlosť c - túto  rýchlosť majú v kozme len fotóny svetla, ktorých hmotnosť je nulová.