Ako znela reč ľudí z doby kamennej?

04.10.2014 11:09

Čo všetko si vedeli povedať ľudia spred 7000 až 8000 rokmi a ako mohla znieť ich reč? 

Na túto otázku dosiaľ nikto nevedel dať odpoveď. Pred nejakým časom sa začal s ňou zaoberať americký lingvista z University of Kentucky, profesor Andrew Byrd. Na svojom počítači pracoval s početnými modelmi rečí a je presvedčený , že sa mu podarilo zrekonštruovať pôvodnú reč ľudstva. Z nej potom vznikli časom indický sanskrit, latinčina a starogréčtina. Tie sa stali základom vzniku ďalších dnešných európskych rečí. 

Ako táto reč znela, to možno nájsť na internete, kde je ukážka z nej.