Ako vzniklo ľudstvo - 9. časť

17.11.2014 11:19

 

Všetky okolité úrodné nížiny boli pokryté množstvom bahna a nedalo sa siať. Poľnohospodárstvo nemohlo dať obživu. Existuje jeden prastarý sumerský text, v ktorom je napísané:

"V kraji vládol hlad, nič sa neurodilo - rieky boli znečistené bahnom. Vo všetkých krajinách nebolo žiadnej úrody."

Aj veľké rieky Eufrat a Tigris boli znečistené. Jediný, kto bol schopný stavať hrádze vo vrchoch a pre rieky vybudovať nové korytá a postaviť kanály, aby bola odvedená prebytočná voda, bol Ninurta, syn Enlila. 

A opäť možno nájsť o tom zmienku v sumerských textoch:

"Aby chránil zem Ninurta, tak postavil obrovské múry, s kyjakom rozbíjal skaly  a z nich staval osady, kanálmi odviedol prebytočné vody, a tak znova mohla zem rodiť a dávať úrodu. Všetci v krajine oslavovali Ninurtu, pána krajiny."

Sumerológovia zozbierali rôzne texty a z nich vznikol epos s názvom: Veľké činy Ninurtu. Možeme sa tam dočítať aj o tom, ako Ninurta chcel v krajine, kde vládol, dať čo najskôr všetko do pôvodného stavu a ako preto lietal z miesta na miesto na svojom "lietajúcom vtákovi". Pri jednom z letov mal však nehodu. Jeho "vták" narazil na vysoké pohorie, polámal si krídla a padol k zemi. Ninurta však pád prežil. Na inom mieste textov sa dozvieme, že Anunnaki dali ľuďom hrozno a víno. 

V naledujúcich tisícročiach bol Ninurta uctievaný ako ten, ktorý ľudí naučil kultivácii pôdy. Archeológovia našli v Sumeri niečo podobné ako sedliacky almanach, ktorého autorom mal byť práve Ninurta. Ninurtove meno v akadskej reči znelo Uraš a znemenalo doslova: Ten s pluhom. Nie bez zaujímavosti je to, že naše slovo oráč sa nápadne podobá na slovo uraš a obe slová majú ten istý význam. 

Ninurtovi a Enlilovi sa pripisuje to, že naučili ľudí poľnohospodárstvu. Domestikovať zvieratá mal naučiť ľudí  Enki.

A opäť časť zo sumerských starých textov: 

"V tom čase povedal Enki Enlilovi: Otec Enlil, obilie už rastie na svätom  vrchu. Postarajme sa o to, aby aj zvieratá, ktoré dávajú vlnu, prišli na svätý vrch. Enlil súhlasil a nastala hojnosť všetkého. Zvieratá sa rozmnožovali a dávali vlnu i mäso. Bohovia Enlil a Enki dali ľuďom pluh a jarmo pre zvieratá. Hojnosť takto prišla z neba. Hojnosť bola darovaná ľuďom." 

pokračovanie nasleduje