Ako vzniklo ľudstvo - 8. časť

14.10.2014 12:17

 

Anunnaki sa rozhodli zvýšiť produkciu obylia a dobytka, aby bolo viac potravy. Rada bohov na čele s Enkim a Enlilom usúdila, že je na čase naučiť primitívnych ľudí ako obrábať pôdu a chovať ovce. To bol začiatok vzniku civilizovaného ľudstva. 

Potom, keď už vody potopy ustúpili a zanechali za sebou všetko spustošené, bolo pre Anunnaki veľmi dôležité vyriešiť problém, odkiaľ vziať nové semená pre siatbu. Našťastie, už dávno predtým poslali na Nibiru (odkiaľ voľakedy prišli k Zemi, aby na nej hľadali zlato, potrebné k stabilizácii ich atmosféry)vzory zrna z každého druhu obilia a tak božský Anu, otec Enlila a Enkiho, im odtiaľ poslal to, čo potrebovali na Zemi.

Enlil začal hľadať  vhodné miesto, kde by siatba bola možná. Zem bola ešte stále pokrytá hrubými vrstvami bahna a plytkej vody. Jediné vhodné miesto bol "vrch s voňavými cédrovými stromami". V starých sumerských textoch je to opísané týmito slovami:

"Enlil vystúpil až na končiar cédrovej hory a rozhliadal sa hore, potom pozrel dole. Tam bolo vody skoro ako v mori. Pozrel hore - videl vrch voňajúcich cédrov. Vybral jačmeň, urobil na vrchu terasy - vybral zeleninu a posial terasy semenami."

Enlil nevybral horu cédrovú náhodne. A náhoda nebola ani to, že ju vyhlásil za "zakázaný a svätý" priestor. V celom Oriente existuje len jedna svetoznáma cédrová hora - a tá je v Libanone. Tam existuje ešte aj dnes v Baalbeku veľká platforma, upevnená obrovskými kamennými kvádrami. Na vybudovanie takého komplexu bola potrebná vyspelá technika.

Sumerské texty hovoria, že stavba bola vybudovaná ešte pred potopou a slúžila pre Anunnaki ako miesto, kde pristávali a štartovali so svojimi nebeskými vozidlami. Po potope sveta bola jediným pristávacím miestom, lebo ich letecká základňa v Sippare bola zanesená veľkými vrstvami bahna. 

pokračovanie nasleduje