Ako vzniklo ľudstvo - 7. časť

05.10.2014 21:13

 

V tých istých textoch je uvedené, že na Ciusudrovu loď prišli aj jeho priatelia a príbuzní s rodinami. Vedci sú presvedčení, že poľnohospodárstvo malo svoje začiatky v oblasti dnešnej Sýrie a Izraela. Nevedia ale vysvetliť, prečo sa tak udialo v hornatej krajine a nie na rovine, kde je obrábanie pôdy podstatne ľahšie. Podľa ich mienky sa začalo s kultiváciou pôdy niekedy pred 12 000 rokmi s prvými  zbermi "divokých" predchodcov pšenice a jačmeňa. Zároveň sú však vedci prekvapení genetickou homogénnosťou obilia a nedokážu vysvetliť, ako bolo možné, že chromozómové páry istého druhu pšenice sa v priebehu len 2000 rokov zoštvornásobili, v dôsledku čoho vznikla pšenica s mimoridne vysokým stupňom výživnosti a okrem toho bola schopná takmer všade vyrásť a dozrieť a dávala úrodu dvakrát do roka. 

Ťažko vysvetliteľné je aj to, že súčasne sa na zmienenom území objavilo aj mnoho ovocia a zeleniny, ako aj domestikované ovce a kozy, ktoré poskytovali mlieko, mäso a vlnu. To všetko dnes vedci nedokážu vysvetliť. 

Naproti tomu sumerské texty to opisovali už pred tisícročiami. Podobne ako Biblia - respektíve Biblia to odpísala z nich a podľa vlastnej potreby korigovala - hovoria o začiatkoch poľnohospodárstva po takzvanej potope sveta.

V Biblii nájdeme tento text:

"Noe začal znova a stal sa poľnohospodárom." Biblia síce píše aj to, že už dávno predtým bol Kain poľnohospodárom a Ábel pastierom, ale nezmieňuje sa ani slovom o tom, ako sa to naučili. Sumerské texty naproti tomu líčia vývoj poľnohospodárstva a chov dobytka tak, ako sa to odohralo v predhistorickom čase. V jednom sumerskom texte, ktorí sumerológovia nazvali Mýtus o dobytku a obilí, nájdeme výpoveď, že keď na Zem prišli Anunnaki, nebolo na nej ani obilie ani dobytok:

"Keď na príkaz najvyššieho boha Anu prišli na Zem božskí Anunnaki, tak nebol na nej ešte žiadny dobytok ani obilie. Neboli kozy, neboli ovce. Tkanie vlny ešte nebolo vynájdené ."

Chlieb a mäso ako potrava pre Anunnaki chýbala. Ešte neboli žiadne hrnce a poháre. Anunnaki  sa museli len pásť ako iné zvieratá.

Potom však v "stvoriteľskej komore",  v laboratóriu pre genetické manipulácie, vytvorili Anunnaki lahar (ovce s vlnou) a anschan (obilie).

Obydlie Anunnaki sa naplnilo potravou pre bohov. Bolo jej však málo. Primitívne bytosti, podobné ľuďom, existovali už aj vtedy, ale tie nepoznali chlieb a ich ústa požierali len trávu a rastliny.

pokračovanie nasleduje