Ako vzniklo ľudstvo - 6. časť

30.09.2014 11:39

 

Sumerské texty ďalej hovoria o tom, že Igigi (to bolo 300 nižších bohov  - ktorí mali kozmickú stanicu na Marse a prevádzkovali aj veľký satelit, obiehajúci v orbite Zem) potvrdili Enlilovi veľké nebezpečie hroziace Zemi. Enlil vydal príkaz všetkým na Zemi žijúcim Anunnaki (v reči Sumerov "tí, ktorí prišli z neba" a boli bohmi najvyššími ), aby prišli do Sipparu, kde bola aj raketová rampa. Tam im nariadil, aby nikomu z ľudí neprezradili, aké veľké nebezpečie Zemi hrozí.

Posledná časť prastarých textov, s názvom Atra-Hasis, ako aj časť eposu Gilgameš, ale aj ďalšie mezopotámske textové tabuľky opisujú podrobne udalosti, ktoré potom prišli. Je v nich zaznamenané ako Enlil využil katastrófu - biblickú potopu sveta - na zničenie ľudstva a ako bol jeho brat Enki proti takému rozhodnutiu. Enkimu sa podarilo zachrániť svojho verného a statočného Ciusudru (biblického Noeho), a to tak, že pre neho skonštruoval loď, ktorá bola schopná odolať obrovským záplavám vôd. 

Všetci na Zemi žijúci Anunnaki sa vzniesli vo svojich Rukub-ilani (božích vozoch)nad planétu a s hôzou z nich pozorovali, ako voda všetko zaplavila a zničila. Zničila a spustošila aj ich božské pozemské príbytky. 

Ninmah-Sud, ktorá spolu s Enkim vytvorila človeka "sedela a nariekala" - tak to doslova stojí v starých nájdených textoch. Bohyňa Ištar kričala nahlas - ako žena, ktorá v bolestiach rodí. Plakali aj bohovia - všetko to, čo na Zemi vytvorili, bolo zničené a voda to premenila na blato a bahno. 

Keď napokon po mnohých dňoch vody ustúpili a začala sa objavovať suchá zem, pristali Anunnaki na vrchu Nisir (vrch záchrany), na dnešnom Ararate. Aj Ciusudra  pristal so svojím zázračným plavidlom na tomto vrchu. 

Keď ho Enlil uvidel, strašne sa rozhneval, že semeno ľudstva nebolo zničené, tak ako prikázal. Enkimu sa však podarilo ho upokojiť tým, že ho presvedčil, že bez pomoci ľudí by bohovia viac nemohli na Zemi zotrvať.

Starý Zákon, ktorý opisuje rodokmeň Noeho, sa nezmieňuje o žiadnych ďalších konkrétnych spolucestovateľoch na lodi Noeho. Naproti tomu je možné nájsť v mezopotámskych textoch zmienku o tom, že Enki dal Ciusudrovi na loď navigátora, ktorý sa dobre vyznal s riadením jeho zázračného plavidla.

pokračovanie nasleduje