Ako vzniklo ľudstvo - 5. časť

26.09.2014 22:41
 

Zo starých sumerských textov sa dá vyčítať, že veľký hrdina potopy sveta žil v Šuruppaku, ktoré bolo veľkým lekárskym centrom, ktoré viedla "bohyňa" Ninmah-Sud.   Ninmah bola odborníčkou pre lekárstvo. Spolupracovala s "bohom" Enkim pri vytvorení človeka. Staré sumerské texty nám dávajú celkom iný obraz o stvorení človeka ako Biblia. Kto sa s nimi podrobnejšie zaoberal, ten ich nemôže ignorovať, ani ich posúvať do niečoho symbolického, najmä, ak ich analyzuje pomocou poznania modernej doby.

Súčasná genetika zistila, že celé ľudstvo pochádza len zo siedmych žien. To isté tvrdia sumerské texty: "Ninmah je stvoriteľka, ktorá stvorila ľudí. Jej posvätná fiola jej slúžila ako nádoba, v ktorej miešala a premiešavala niečo, až z toho vyrástli ľudské bytosti. Sedem žien a sedem mužov."

Enlil mal ešte brata Enkiho a obaja boli najvyššími "bohmi" na Zemi. Spolu s nimi prišli na Zem aj ďalší mladí "bohovia". Niekoľkým z nich sa zapáčili pozemské ženy. Enlila veľmi rozhnevalo, že s nimi nadviazali aj sexuálne kontakty. To všetko je opísané nielen v sumerskýxch textoch, ale nájdeme o tom zmienku aj v Biblii.

V prvej knihe Mojžiš je to opísane takto:

"Keď sa ľudia začali rozmnožovať a rodilo sa aj veľa dcér, tak mladí "bohovia" videli, že sú medzi nimi aj veľmi pekné a niektoré si vzali za ženy."

Jeden sumerský mýtický text líči príbeh mladého "boha" menom Martu, ktorý sa sťažuje, že mu Enlil nechcel dovolit, aby si vzal za ženu dcéru Zeme. Tieto prípady sa množili a čoraz viac mladých "bohov" plodilo potomstvo s primitívnymni  pozemskými dcérami a Enlila to privádzalo do takej zúrivosti, až nemohol z toho spávať. Začal premýšľať o takom riešení, že nejakým spôsobom musí všetkých ľudí na Zemi zničiť.

Čoskoro sa mu k tomu naskytla príležitosť. Z vedeckej stanice, ktorú "bohovia" prevádzkovali v Afrike, mu bolo oznámené, že obrovské ľadovce, ktoré pokrývali Antarktídu, sa stali nestabilné. Udialo sa tak v čase, keď sa planéta Nibiru blížila na svojej dráhe k Zemi a bolo možne, že jej veľká príťažlivá sila spôsobí to, že ľadovce sa zrútia do oceánu a obrovské vlny, ako dôsledok takej katastrófy, zaplavia celú Zem.

 

pokračovanie nasleduje