Ako vzniklo ľudstvo - 4. časť

07.09.2014 19:40
 

Oficiálna Biblia (ktorá preberala zo starých sumerských tzv. mýtov len to, čo vrstve kňazov vyhovovalo, aby mohli svoj ľud dokonale ovládať, čo v prípade Hebrejov nebolo veľmi jednoduché, ako je to v Starom zákone na nejednom mieste uvedené; veď Hebreji boli buričským a voči autoritám nanajvýš nedôverčivým národom) nemala veľký záujem okolnosti okolo Henochovho "vzatia na nebo" veľmi rozširovať a podrobne opisovať. A tak je v knihách Henoch napríklad verš 5, 24 z 1. knihy Mojžiš podstatne dlhší a obšírnejší. Sú v ňom opisované záhadné podrobnosti z veľmi zvláštnych udalostí, ako bolo prvé stretnutie Henocha s "božími anjelmi".

V sumerskej kráľovskej listine je správa o tom, ako Enmeduranki bol v Sippare vysvätený za kňaza (v tých časoch to však znamenalo niečo podobné ako promóciu za mudrca a vedca). Sippar bolo mesto, kde bolo mnoho kňazov ("učencov-inžinierov") a kde bola základňa pre lety na "nebo" pod velením Utua (tiež znamy v sumerských textoch ako Šamaš). Meno Enmeduranki (vysoký kňaz z duranki) poukazuje na to, že svoje vzdelanie dostal v meste Nippur. 

Existuje istá málo znamá, stará sumerská textová tabuľka, ktorej text je zmienený v štúdii známeho britského orientalistu Wilfreda Georga Lamberta, a sú na nej o. i. aj tieto riadky:

 

Enmeduranki bol princom v Sippare a milovali ho Anu, Enlil a Ea (údajní sumerskí najvyšší "bohovia"). Šamaš a Adad ho vzali na ich príkaz na stretnutie "bohov". Tam ho naučili rozoznávať olej na vode a učili ho poznaniu a tajomstvám, ktoré ovládali Anu, Enlil, Ea. Potom, keď sa už mnohé veci naučil, tak mu odovzdali "božské tabuľky", kde boli opísané tajomstvá "Neba" a Zeme. Preto ho naučili aj dobre rozumieť číslam a ich rôznym zostaveniam (moja poznámka: zrejme rovniciam a vzorcom).

 

Keď po istom (je neuvedené, akom dlhom) čase Enmeduranki ukončil svoje náročné štúdium tajnej vedy "bohov", tak bol "odvezený" do Sumeru.  Ďalej sa zo sumerských textov o ňom dozvedáme nasledovné: "že dal si zavolať mužov z Nippuru, Babylonu a  Sipparu. Potom im porozprával o svojich zážitkoch a skúsenostiach s "bohmi", ako aj o tom, čo všetko zázračné ho naučili. Tiež ich poučil o príkaze najvyšších "bohov" Anu, Enlila a Ea o zriadení kňazstva, ktoré má zakaždým prejsť z otca na najstaršieho syna. Každý kňaz musí zachovávať tajomstvá "bohov". Keď potom do nich zasvätí ako svojho nasledovníka, najstaršieho syna, tak ten musí odprisahať, že si ich podrží len pre seba. 

Toľko z reči múdreho vedca-kňaza Enmedurankiho zo Sumeru, ako ho takým urobili  "bohovia".

V časoch siedmej generácie po Henochovi sa na Zemi veľmi ochladilo. Staré  mezopotámske texty, ktore boli objavené v Ninive, hovoria o hladových katastrófach a dokonca aj o prípadoch kanibalizmu, ktoré súviseli s neúrodami a obrovským nedostatkom potravy.

Blížil sa čas, keď sa mala podľa Biblie odohrať "potopa sveta". Kniha Starého zákonu, Genezis, rozpráva len málo o tom, kto bol Noe a či Noah (jeho meno znamená pokoj, mier). Z nej sa nedozvieme nič o tom, aký mal pôvod, čím sa zaoberal a čo robil. Je v nej o ňom len krátka zmienka, že bol veľmi pobožný a spravodlivý. 

Biblia nám ani jediným slovom tiež neprezradí, ako bolo možné, že nejaký jednoduchý primitívny a nevzdelaný muž, neznalý vysokej techniky, dokázal sám postaviť obrovské plavidlo, schopné vziať na palubu veľké množstvo zvierat i ľudí. 

Môžeme sa to však napriek tomu dozvedieť. Máme totiž k dispozícii staré mezopotámske textové dokumenty, kde je o ňom písané oveľa podrobnejšie, a tak sa z nich dozvieme veci, ktoré Biblia zamlčala a či jednoducho vynechala, lebo by celkom narušili jej zámer. O tom však až v ďalšom pokračovaní.

 

pokračovnie nasleduje