Ako vzniklo ľudstvo - 10. časť

20.11.2014 21:01

Zo sumerských textov na inom mieste: "Zatiaľčo Ninurta bol zamestnaný tým, že budoval na mezopotámskych vrchoch pevné ohrady a drenážoval roviny, vrátil sa Enki do Afriky, aby si prezrel aké škody narobila potopa tam. Škody boli veľké a Enki sa rozhodol dať do poriadku údolie Níla."

Egypťania ríše faraónov boli presvedčení, že ich velkí bohovia prišli do Egypta z Uru (v preklade z reči Sumerov znamenal Ur staré miesto). Podľa staroegyptského mudrca Manetha sa začala vláda boha Ptaha v Egypte asi pred 23 000 rokmi. 9 000 rokov neskôr odovzdal Ptah vládu nad Egptom svojmu synovi, ktorý je známy pod menom Ra alebo Re. Jeho vláda sa ale nečakane ukončila niekedy pred 13 000 rokmi, a  to mal byť čas, kedy prišlo k potope sveta. 

Starí Egypťania boli presvedčení, že Ptah sa potom vrátil a Egypt doslova "vytiahol" z vody a všetko obnovil. V starých sumerských textoch o tom najdeme jednoznačnú zmienku: "Enki išiel do krajiny Meluhha (dnes Etiópia a Núbija) a do krajiny Magan (dnes Egypt) a urobil všetko pre to, aby sa im opäť darilo a aby prekvitali."

Tento sumerský text, ktorý Enkiho spája s africkými krajinami, má dvojitý význam. Na jednej strane sa prelínajú egyptské "mýty" so sumerskými "mýtami", na druhej strane poukazujú na identitu medzi sumerským Enkim a egptským Ptahom.

Po tom, ako krajiny boli opäť obývateľné a zúrodnené, rozdelil Enki Afriku medzi svojich šiestich synov. Južnú časť dostal Nergal (Veľký strážca) a jeho žena Ereškigal. Do severnej časti dosadil Gibila (Ten, čo vládne ohňu), ktorého zasvätil do tajomstiev metalurgie. Ninagal (Vládca veľkej vody) obdržal oblasť veľkých jazier a horného toku Nílu. Rozsiahle a šíre pastviny Sudanu dostal Dumuzi (Syn, ktorý je život), ktorý mal prímenie: pastier. Identita ďalších synov je sporná, lebo chýbajú časti textov. Jasné naproti tomu je, že prvorodeným synom Enkiho bol Marduk (neskôr sa stal veľkým bohom Babylonu) a jeho meno znamená: Syn nepoškvrneného vrchu. 

Toľko k stvoreniu ľudí z pohľadu sumerských starých textov a či sumerskej mytológie, ako to nazýva klasická veda. V každom prípade je však jednoznačné, že biblia nie je prvým dokumentom, ktorý o tom hovorí, ale už dávno pred Hebrejmi existovali oveľa staršie texty, ktoré popisujú ako ľudí stvorili bohovia a ako ich učili všetko to, čo potrebovali, aby mohli existovať. Biblia Hebrejov teda mala z čoho odpisovať, a to podstatné o stvorení aj odpísala.

Koniec