Ako vzniklo ľudstvo - 1. časť

14.08.2014 12:05

Ľudská rasa vznikla inakšie, ako to tvrdí darwinistická hypotéza evolúcie a tiež inakšie, ako to tvrdí genezis v Biblii, i keď mýtus o Adamovi a Eve sa trochu blíži - aspoň symbolicky - realite.

V roku 1876 našiel vedec-archeológ George Smith prastarú Chaldejskú históriu genezis a o niečo neskôr objavil L.W.King Sedem tabúl stvorenia. Na ich základe priznali dokonca aj niektorí kritickí teológovia skutočnosť, že prvá až tretia kapitola biblickej genezis bola prepísaná a skonštruovaná zo starých sumerských textov!!!

V starých sumerských textoch sa ale ukrývalo ďalšie obrovské prekvapenie, ktoré pre tradičnú klasickú vedu bolo však nanajvýš nepríjemné a doslova "strašidelné".

Analýza textov ukázala, že nie sú nijakými primitívnymi , z fantázie vybájenými mýtami a rozprávkami, ale že obsahujú také vedecké poznatky a také prírodovedecké informácie, ktoré sú - aj to len čiastočne - známe až našej dobe! A ktoré len pomaly začína akceptovať istá časť súčasných vedcov.

Kozmické lety k Saturnu, Marsu a Jupiteru potvrdili mnohé, priam neuveriteľné konštatovania starých Sumerov, týkajúce sa našej slnečnej sústavy.

Sumeri napríklad tvrdili, že na niektorých kozmických objektoch v našej slnečnej sústave sa vyskytuje aj voda. V ich textoch stojí aj to, že planéty v nej majú aktívne vnútro, ktoré vyžaruje teplo a na niektorých je to dokonca viac tepla, ako prijímajú zo Slnka. V dôsledku činnosti vulkánov majú aj atmosféru. Tým sú dané všetky dôležité predpoklady pre existenciu života. To všetko vedeli Sumeri - ale odkiaľ? Sumeri žili pred Egypťanmi - žili pred viac ako 6 500 rokmi.

Sumerské "mýty" hovoria aj o dvanástom nebeskom objekte našej sústavy. To znamená  o desiatej planéte v nej - ďaleko za Plutom. Sumeri ju menovali Nibiru a starí Babylonci Marduk. Bol zároveň aj vysokým božstvom v starom Babylone.

V roku 1978 oznámili astronómovia washingtonskej hvezdárne, že Pluto nemôže byť v nijakom prípade príčinou porúch a kolísaní obežných dráh Urána a Neptúna.  

 

pokračovanie nasleduje