Ako vznikla slnečná sústava – nová hypotéza

03.02.2018 23:36

Ešte donedávna bola astrofyzika toho názoru, že Slnko, planéty i asteroidový pás vznikli približne  pred 4, 5 miliard rokmi niekde v chladnom regióne našej galaxie postupným zhlukovaním sa častíc plynu a kozmického prachu, spôsobeným gravitačnými silami.

Tím amerických vedcov teraz vypracoval novú teóriu, podľa ktorej naša slnečná sústava vznikla ako dôsledok jednej alebo niekoľkých explózii hviezd, ktoré mali krátky život.

Vedci sa o.i. vo svojej výpovedi opierajú o analýzy meteoritov, z ktorých vyplýva, že naša slnečná sústava vznikla v turbulentných podmienkach po explózii jednej alebo viacerých supernov.

Tieto kozmické objekty, ktoré pochádzajú zo samého začiatku našej slnečnej sústavy obsahujú aj ťažké prvky ako alumínium, železo, nikel,…..

Ako dnes vieme, tak tieto elementy môžu vzniknúť len pri nukleárnych explóziách mimoriadne hmotných hviezd a nepredstaviteľná sila takého výbuchu ich potom roznesie na všetky strany do obrovských kozmických dialav.