Ako vznikajú nové lieky. A je ich potrebné také veľké množstvo?

18.04.2019 23:35

Podnet k hľadaniu nového lieku vychádza obvykle z toho, že na trhu neexistuje liek, ktorý by nejakú chorobu spoľahlivo liečil. Taká je aspoň teória, lebo na trhu existuje aj veľké množstvo úplne zbytočných liekov, kde sa ľuďom pomocou reklamy a rôznych manipulácii zostrany veľkých farmaceutických koncernov nahovorí, že ide o nový zázračný liek, ale v podstate je to všetko len pre zisk. Farmaceutický priemysel potrebuje zarábať a na nových "úžasných" liekoch sa zarába najlepšie.

Skvelú knihu, kde opísal odborne a podrobne podvody tohto priemyslu, vydal svojho času Fritjof Capra, rakúsky fyzik, filozof a psychológ.

Jej názov:  Wendezeit - das neue Paradigma , Čas zmeny - nová paradigma. Vo svojej publikácii Capra uvádza, že ľudstvo by úplne dostatočne vyšlo s niekoľkými desiatkami liekov, namiesto toho je doslova zaplavované tisíckami rôznych liekov, ktoré sú z veľkej časti len derivátmi základných liekov, alebo ničím iným ako liekmi, ktoré majú len placebo-efekt a mnohé z nich dokonca aj veľa nežiadúcich a neraz aj veľmi nebezpečných sprievodných účinkov.

Ale ďalej k teórii. Vedci potom hľadajú v laboratóriách target, tzv. cieľový bod nasadenia, miesto, na ktoré možno novým liekom zaútočiť a priebeh ochorenia priaznivo ovplyvniť.

Ďalším krokom je skúšanie substancií, ktoré preukazujú pri targete žiadaný účinok. Odborná terminológia ich nazýva "hits".

Tieto "hits" sa potom pri pokusoch na zvieratách testujú na to, aké majú vedľajšie účinky, predovšetkým, aké majú negatívne vedľajšie účinky.

Aj toto farmaceutický priemysel ale neraz úmyselne zanedbáva, lebo s tým sú spojené ďalšie náklady a často sú veľmi vysoké a tie znižujú zisk.

Následne je iniciované klinické skúšanie lieku na ľuďoch, a to v troch fázach:

a, testovanie na zdravých ľuďoch

b, skúšanie lieku na sto až päťsto pacientoch - ide o zisťovanie účinnosti, správneho dávkovania a znesiteľnosti lieku

c, potom sa robí testovanie s niekoľkými tisíckami pacientov v nemocniciach v rôznych krajinách

Ak je všetko v poriadku (pričom pojem"všetko" treba chápať veľmi relatívne), tak je možné navrhnúť v príslušnej inštitúcii oficiálne povolenie pre pripustenie lieku na trh.

Moje motto v tomto smere bolo také, že som sa snažil žiť tak, aby ma choroby obchádzali a robil som všetko pre to, aby som posilňoval svoj imunitný systém a vyhýbal som sa liekom - nepotreboval som ich však nikdy a môj organizmus ostal desaťročia zdravý aj vďaka pravidelnému športu, nefajčeniu, vyhýbania sa alkoholu, pravidelnému meditovania.

Ďalšie dôležité faktory pre dlhý a zdravý život bez chorôb som podrobne opísal v mojeje knihe Tajomstvo dlhého života.