Ako vznikajú formy a tvary všetkých objektov? - 1. časť

10.06.2014 11:48

Každý predmet je charakterizovaný svojou hmotnosťou, svojím volumenom a svojou formou. Zdá sa nám to také prirodzené a jasné, že si ani neuvedomujeme, že ani jedna z týchto vlastností materiálnych objektov nie je samozrejmá. Práve naopak - sú len ťažko vysvetliteľné a zdôvodniteľné.
Budeme sa tu však zaoberať len tvarom a či morfológiou objektov. Pestrosť a rôznorodosť sveta, tak ako to každodenne pozorujeme a zažívame, je jedným z najväčších zázrakov, ktoré kozmos neustále vytvára. Forma predmetov - samozrejme aj organizmov - nás fascinuje a vyvoláva v nás pocit, že niečo može byť krásne. Tvary sú esenciou a obsahom nášho estetického vnímania a zároveň symbolom neuveriteľných kreatívnych schopností kozmu. Sú prejavom krásy, harmónie a príaťažlivosti.
Napriekm tomu, že prakticky nepretržite prichádzame prostredníctvom formy do kontaktu so všetkým, čo nás obklopuje a s čím komunikujeme, jej podstatu a princíp jej vzniku nevieme ani analyzovať ani definovať. Dokážeme ju fotografovať, namaľovať a či sochársky stvárniť, ale nemôžeme ju ani odmerať ani odvážiť. Sme v podobnej situácii, ako bol svätý Augustín, keď sa ho niekto opýtal, aby mu vysvetlil čo je čas a on po dlhej chvíli premýšľania odvetil: "Keď sa ma pýtaš čo je čas, tak ti na to neviem odpovedať - keď sa ma ale na to nepýtaš, tak viem čo čas je."
Forma objektov je niečo, čo má celkom iné vlastnosti ako hmotnosť, energia, impulz, teplota či elektrický náboj. Každá vec, ktorú naše zmysly vnímajú, sa vyznačuje istými fyzikálnymi vlastnosťami a pozostáva z určitých chemických látok. Nič z toho nás ale neupútava tak veľmi, ako jej vonkajšia forma, jej tvar. Pozrime sa z tohoto pohľadu na organizmus, ako je napríklad strom. Rastie a vyvíja sa, ak má dostatok svetla, tepla, energie a vody. Počas rastu nadobúda svoju charakteristickú formu. Keď odumrie, tak to, čo vytváralo jeho formu sa rozpadne a sa niekam "stratí".
Čo je ale forma objektov, v čom tkvie jej podstata a čo ju riadi a vytvára? Pokúsim sa to vysvetliť nasledovne. Forma je niečím, čo možno pomenovať ako poddajnosť hmoty alebo ako jej flexibilitu. Forma dáva nediferencovanej hmote výzor a špecifický obraz. Stvárňuje ju tým, že jej prepožičiava "tvár". Čo však formu vytvára, čo rozhoduje o tom, aká bude jej finálna podoba v nejakom objekte, to nevieme. Môžeme však s istotou tvrdiť, že podlieha nejakému organizačnému princípu, nejakému informačnému poľu, ktoré dá každému atómu, vytvárajúcemu stromy, rastliny, ľudí, zvieratá, presnú informáciu o tom, kde a na ktorom mieste má zaujať svoju pozíciu.
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že energia a hmota, ktoré spoločne vytvoria nejaký objekt, sa môžu prejavovať v nespočetných formách. Ešte ťažšie si je predstaviť to, ako sa vytvárajú tvary atómov. Najlepšie to môžeme vysvetliť pomocou zákonov kvantovej fyziky. Voľakedy bola predstava o kozme taka, že je  večný a že preto musia byť večné aj atómy v ňom.
Vytváranie foriem veda nazýva morfogenézou.
Antickí platonisti vytvorili veľmi pozoruhodnú ideu morfogenézy. Podľa nich sú všetky formy obsiahnuté v transcendentných pravzoroch alebo vo večných zákonoch matematiky, ktoré existovali ako večné idey už dávno pred vznikom kozmu.
Organizmy majú jednu veľmi pozoruhodnú vlastnosť - vlastnosť regenerácie. Všetci vieme, že ľudský organizmus regeneruje napríklad krv, kožu, zceľuje rany a polámané kosti. Mnohé nižšie organizmy sú dokonca schopné obnoviť celý svoj organizmus len z niektorej jeho časti. Napríklad z akéhokoľvek kúsku dážďovky môže vzniknúť nová dážďovka.

nasleduje pokračovanie