Ako spoznať mozgovú porážku - minúty, keď ide o život človeka. Čoraz viac mladých ju dostáva

17.03.2016 08:16
 

Každý rok dostane v Nemecku viac ako štvrť milióna ľudí mozgovú porážku. Napriek tomu vie len málo ľudí, aké sú jej príznaky a čo majú bezpodmienečne robiť, keď ich postihne, prípadne postihne doma ich partnera. Mozgová porážka je extrémne nebezpečná porucha a spravidla ide pri nej o život. Z uvedeného počtu tých v Nemecku, ktorých postihla mozgová porážka, zomrie 100 000 ľudí a polovica tých, čo porážku prežijú, ostane telesne postihnutá. 

 

Mozgová porážka prichádza takmer vždy ako blesk z jasného neba. Z jednej minúty na druhú.Postihnutý sa cítil dobre a nemal najmenšie problémy a odrazu je všetko inakšie. Mal pocit, že mu nič nechýba a že je zdravý a v nasledovnom okamihu už bojuje o svoj život. Mozgový infarkt alebo mozgovú porážku môžu dostať aj celkom mladí ľudia. A súčasnosť ukazuje, že čoraz viac mladých utrpí mozgovú porážku.

Postihnutí muži aj ženy preukazujú zásadne podobné symptómy. Ale u žien sa oveľa častejšie vyskytujú aj necharakteristické symptómy, ako bolesti v tvári a končatinách, bolesti v hrudi, vracanie, ťažkosti s dýchaním a arytmia srdca. 

 

Povedzme si, aké sú najdôležitejšie symptómy mozgovej porážky:

 

a,  každá telesná funkcia, ktorá vypadne, môže byť dôsledok mozgovej porážky

 

b,  je to nečakaná strata telesnej sily, vo väčšine prípadov sa to pociťuje v jednej polovici tela.

 

c,  nečakaná strata hmatových pocitov za súčasného ochrnutia častí tela, väčšinou v jednej     polovici tela.

 

d,  porucha reči - postihnutý nemôže vôbec rozprávať, alebo hovorí len trhane a ťažko zrozumiteľne.

 

e,  Porucha videnia - postihnutý má spravidla zúžené zorné pole a nie je schopný dobre rozoznávať objekty na jednej strane zorného poľa. 

 

f,  nečakané závraty, spojené s potácavou, neistou chôdzou. Ak sú však závraty spojené aj nevoľnosťou a zvracaním, tak môže ísť o ochorenie vnútorného ucha a nie o porážku.

 

g,  Obvykle má priebeh mozgovej porážky bezbolestný charakter, ale v zriedkavých prípadoch môže prísť aj k explozívnej bolesti v hlave.

 

Dôležité je vedieť, že uvedené symptómy sa spravidla neobjavia naraz všetky, ale len jeden z nich.

Sú však prípady, že postihnutý pociťuje náznaky niektorého z uvedených symptómov už nejaký čas vopred, teda pred samotnou mozgovou porážkou. Symptóm sa môže objaviť a následne celkom zmiznúť. To je ten lepší prípad a je potrebné okamžite vyhľadať lekára.